ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ’NDEKİ UYGULAMALARLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Facebook
Twitter
WhatsApp


Balıklıgöl Devlet Hastanesi başhekiminin son dönem sağlık çalışanları üzerinde keyfi baskı ve uygulamalar yapması ve en son bir üyemizi aşağılayıcı söz kullanıp hemşire sorunlarının dinlenmesi amacıyla yapılan toplantıdan özel güvenlikleri çağırtarak zorla çıkarttırması, sonrasında da semt polikliniğine sürgün etmesi üzerine bugün Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yöneticilerimizce sabah tüm sağlık çalışanları gezilerek sorunlar dinlenmiş, daha sonrasında başhekimle görüşülmek istenmiş yerinde olmaması nedeniyle yardımcısıyla görüşülmüş durum anlatılmış kendileri de bu durum konusunda haksız olduklarını, arkadaşımızın tekrar yerine alınacağını tarafımıza bildirmiştir. öğle arası basın açıklaması okunarak konunun takipçisi olacağımız bildirilmiştir.                

 

                               BASINA VE KAMUOYUNA    

Sağlık çalışanlarına şiddet her geçen gün artarak devam etmektedir. Ancak bugün burada hasta ya da hasta yakınının şiddetini değil bir idarecinin, başhekimin sağlık emekçisine baskı ve şiddetine karşı toplanmış bulunuyoruz. Atandığı günden beri hep usulsüz ve keyfi davranışları olduğu nedeniyle çalışanlarından şikayet aldığımız sayın başhekim, yine seçerek beraber çalıştığı başta başhemşire, başhemşire yardımcısı, birçok servis sorumlusu gibi idareciler aracılığı ile bu baskısını daha da artırmıştır. Birçok yönetici sendika ayrımı yaparak kişilere yaklaşımlarında balikligolaciklama1bu ayrımcılığı hissettirmiştir/ hissettirmektedir. Her gün sendikamıza bu hastane idarecilerinin baskıları ile ilgili şikayetler ulaşmaktadır. Daha geçen günlerde bir başka sendika tarafından yine bu hastanenin idarecilerinin yaptığı baskıya ilişkin burada bir açıklama daha yapılmıştır. Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekiminin uzun süredir devam eden ve çalışma barışı ve motivasyonunu bozan uygulamalarına 25 Mayıs 2012 Cuma günü yaptıkları bir yenisini eklemiş ve artık sabrımız taşmıştır. Hastanede hemşirelerinin sıkıntılarıyla ilgili düzenlenmiş olan toplantıda Sariye ONAY isimli hemşire arkadaşımız söz almış başhekime ‘bir başhemşire yardımcısının odasına girdiğimizde sivil giyimli bir şekilde ve çocuğuyla birlikte durması bizi incitmektedir’ demiştir. Bu eleştirinin yüzüne söylenmesi; herkesin yöneticisi olduğunu unutan sayın başhekim sinirlendirmiş ve hemşire arkadaşımıza ’çık dışarı terbiyesiz,kendini bilmez..’ gibi hakaretlerde bulunmuştur. Hemşire arkadaşımızı özel güvenlikleri çağırarak zorla toplantıdan çıkarttırmıştır. Personele dönerek sizler bu kişiye ceza vermelisiniz ayağınıza paspas etmelisiniz kelimelerini kullanmıştır. Eleştiriler doğru ya da yanlış olabilir. Ancak hiçbir yöneticinin çalışanına bu terbiye sınırları dışında tavrı göstermeye hakkı yoktur. Bununla da yetinmeyen sayın başhekim, 28 Mayıs 2012 Pazartesi itibariyle arkadaşımızı isteği dışında ve neden göstermeden Eyyubiye Semt Polikliniğine görevlendirmiş, daha doğrusu sürgün etmiştir. Başhekimin emriyle başhemşireliğin arkadaşımız hakkında tutanak tuttuğu ve tutanakların zorla servis sorumlu hemşirelerine imzalattırılmaya çalışıldığı arkadaşlarımızca bize iletilmiştir. Usulsüz ve keyfi başhekimlik uygulamalarından birisi de mevzuat çiğnenerek yapılan yönetici atamalarıdır. Yeni hemşirelik kanununa göre başhemşire ve yardımcılığı, servis sorumluluğu, süpervizörlük gibi makamlarda öncelikle en az dört yıllık hemşirelik veya sağlık memurluğu mezunlarının görevlendirilmesi gerekirken; kendi çalışma arkadaşlarına baskı kurmak, bir sendika adına çalışma yürütmek, kendi alanları olmamasına rağmen hastanenin her biriminde kendilerini kanıtlamaya çalışırcasına denetleme yapmak… gibi şeyleri kendisine görev edinen kişiler usulsüzce görevlendirilmektedir. Şimdi soruyoruz bu hastanede çalışan hangi emekçi bu usulsüzlükleri içine balikligolaciklama2sindirebilir, hangi emekçi bunca haksızlığa rağmen susabilir.

Sayın Başhekime hatırlatıyoruz: Emeğimizin toprağına rüzgar eken, fırtınayı biçmeye hazır olsun.

SES ve KESK sendikal mücadele tarihi boyunca hiç kimsenin zulmüne ve baskısına boyun eğmedi. Biz hiçbir sağlık çalışanını baskılara karşı asla yalnız bırakmadık bırakmayacağız. Başta üyelerimiz ve diğer çalışanları bu baskılara karşı yalnız bırakmayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. SES’in yıllardır sürdürdüğü fiili meşru mücadelesine dönüp bakanlar bunu iyi bilirler! Burada her fırsatta şiddete karşı sağlık çalışanlarının yanında olacağını belirten sağlık bakanlığına ve il sağlık müdürlüğüne sesleniyoruz atadığınız idarecilerinizin hukuka uygun çalışmasını sağlayın. Siz gereğini yapın bizim de SES olarak hukuki,meşru hakkımızı kullanarak gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.,,,

Sendikamıza ve savunduğumuz değerlere yakışır şekilde korkmadan eleştirdiklerini ve düşündüklerini söyleyen bu arkadaşımıza biz de buradan söz veriyoruz; bu süreçte hukuki, idari ve sosyal tüm alanlarda yanında olacağız ve biz de savunduğumuz değerlere sahip çıkacağız.

29.05.2012

YAŞASIN SENDİKAL MÜCADELEMİZYAŞASIN SES                                          

İsmet KARADAĞ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMKÇİLERİ SENDİKASI                                          

ŞUBE BŞK

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]