Sağlık çalışanları Gaziantep’te hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın unutulmaması ve sağlık çalışanlarına yapılan şiddete karşı Adana Sağlık İl Müdürlüğü önünde beyaz önlük giyip, siyah kurdele takıp, 15 dakika oturarak tepki gösterdi.

Adana-Osmaniye Tabip Odası ile SES Adana Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, hekimler ve sağlık çalışanlarının katıldığı eylem, Sağlık İl Müdürlüğünün kapıları açtırmaması ile kaldırım kenarında yapıldı.

29mayis2012siiddetadana1Burada basın açıklamasını okuyan Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten,”Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak şiddete asla tolerans göstermeyeceğim ve bu konuyu bizzat takip etmeye devam edeceğim. Şiddete karşı mücadeleyi bizzat himayem altına alıyorum” diyen Sayın Sağlık Bakanı bizleri himaye altına aldıktan sonra meslektaşımız Dr. Ersin Arslan, bir hasta yakını tarafından öldürülmüş ve o günden bugüne kadar hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet daha da artmıştır. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kürtaj ve sezeryan bir cinayettir.” ve “Her kürtaj bir Uludere’dir” sözleri ise hekimlere yapılmış fiziksel şiddetten daha fazla bir şiddettir. Hekimlerini ve sağlık çalışanlarını korumakla görevli olması gereken TC’nin Sayın Başbakanı ve Sağlık Bakanının bunun aksine hekimleri hedef gösteren açıklamaları geçirdiğimiz travmalara ve olumsuz şartlara rağmen artarak devam etmektedir. Türkiye siyaset tarihine baktığımız zaman hiç bir dönemde kendi sorumluluklarında yapılmış bir cinayet ile bir tıbbi girişim aynı kefeye konarak tartışılmamış ve böyle akıl ötesi bir benzetme yapılmamıştır. Uludere’de 34 sivil vatandaşımızın savaş uçaklarıyla bombalanıp öldürülmesinin sorumluluğunu üzerine almayan Sayın Başbakan, tıbbi gerekçelerle veya kadının kendi vücudu üzerinde karar verme hakkı olarak yapılan kürtajı, hekimlerin bir canlıyı öldürmesi ile eş tutmuştur. Başbakana göre hekimler bir cani veya katildir. Her olaya bir gerekçe veya bir kişiyi sorumlu olarak gösteren Başbakan, Uludere katliamına da bir sorumlu bulmuştur. Eğer başbakanı rahatlatacaksa bunun sorumluluğunu da biz üzerimize alıyoruz. Uludere katliamını biz hekimler, biz Kadın Doğum hekimleri, biz Adana Tabip Odası, biz Türk Tabipleri Birliği yaptık. Ama Sayın Başbakana şunu hatırlatmak istiyoruz. Eğer bundan sonra bir hekime, bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanına herhangi bir saldırı yapılırsa bunun sorumlusu sizsiniz” diye konuştu.

 

SEZERYANIN FAZLALIĞI SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİNİN SONUCUDUR

Ökten,”Sayın Başbakan, “Kürtaj ve sezeryan bir cinayettir.” ve “Her kürtaj bir Uludere’dir” sözleriniz en az Dr. Ersin Arslan arkadaşımızın öldürülmesi kadar içimizi acıtmıştır. Sizin belirttiğiniz gibi bu ülkede herkes her konuda konuşma hakkına sahip değildir. Biz hekimliğimizi yapacağız. Sizde sadece sorumluluklarınız dahilin de ülkemizi yöneteceksiniz. Sezeryan oranının fazla olması hekimlerin değil sizin uyguladığınız Sağlıkta Dönüşüm Projesinin bir sonucudur. Gelişmiş bir ülkede başta Başbakan olmak üzere erk sahibi siyasilerin halkı yanıltıcı, sağlığa zarar verici söylemlerde bulunma hakkı olmadığı bilinmelidir. Çünkü AİHM kararlarına göre kürtajın yasaklanması insan hakları ihlalidir. Bizler, insan sağlığı ve kadının bedeni üzerindeki haklarının, erkek egemen söylemlerle siyasi polemiklere malzeme yapılmasından ve evrensel bilimsel değerler yerine muhafazakar yaklaşımın gündelik yaşama müdahalesinden kaygılıyız. Amaç 34 vatandaşımızın bombalanarak öldürüldüğü Uludere olayında gündem değiştirmek ise, lütfen gündem çarpıtmanıza hekimleri, insan ve kadın sağlığını ve haklarını malzeme yapmayınız. Sayın Başbakan, son olarak rahatsızlığınızla ilgili olarak size teşhisi koyanın da, sizi tedavi edenin ve sizi ameliyat edenin de bir hekim olduğunu lütfen unutmayınız” dedi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]