İZMİR: HASTANEMİZDEKİ TÜM ATAMALAR YANDAŞA GÖRE DEĞİL BİLGİ-BİRİKİM VE LİYAKATA GÖRE YAPILMALIDIR.

Facebook
Twitter
WhatsApp

26nisanmuglaebe2

Hükümet her alanda yaptığı gibi sağlık alanında da hızlı bir şekilde kadrolaşmaya devam ediyor. Atamalar liyakate göre değil, sadakate göre yapılıyor. Deneyimli birikimli kadrolar yandaş sendika Sağlık- Sen ‘e üye olmadıklarından dolayı yönetici kadroda çalıştırılmamaktadır.

Sağlık Sen sendikasına üye olanlar için atama kapıları kolayca açılırken, bulundukları görevde yıllarca hizmet etmiş, birikimleriyle devlet hizmetine katkısı olacak kamu görevlileri kenara itiliyor.

Son zamanlarda Hükümetin ülke çapında yaptıkları hastanemizde de başhekimlik tarafından siyasal bir şekilde yapılmaktadır, “yönetime geldiğinde sendika temsilcileri ile yaptığı toplantıda başhekim olmadan önce sağlık sen üyesiydim ama başhekim olunca istifa ettim ve tüm sendikalara eşit mesafede olacağım “ diyen başhekim geldiği günden beri taraf olmaya devam etmektedir. Tüm sendikalara eşit duracağım dediği halde çalışanlarla yaptığı toplantıların bazılarında gönlüm hala sağlık-sen de diyerek adres göstermektedir. Son dönemde yönetmeliklerde olmayan kadrolar yaratarak bu kadrolara sağlık-sen üyeleri atanmakta yani işe göre adam değil adama göre iş yaratılmaktadır. Örneğin yönetmelikler de olmayan ameliyathane koordinatörlüğü yaratılmış ve buraya anestezi teknisyeni görevlendirilmiştir. Ayrıca ameliyathane sorumlu hemşiresi arkadaşa mobbing uygulanmış ve sorumluluktan istifa etmek zorunda bırakılmıştır.

Sağlık Sen temsilcileri kadro ve ünvanları bile çıkarlarına göre kullanabilmektedirler bunu da Başhekimlik aracı ile yapmaktadırlar. Diğer sendika üyelerine sistematik bir şekilde mobbing’e varan uygulamalar yapılmaktadır ve hatta yönetmeliklerde olmayan kişilere özel döner sermaye ödemesi bile yapılmıştır.

Başhekimlik tarafından son olarakta yıllardır başarıyla başhemşire muavinliği yapan ve emekliliğine 2 ay kalmasına rağmen, başhekim olarak birilerine söz verdiği gerekçesi ile görevden alınan yerine Sağlık-sen üyesi ve hastanede Sağlık-Sen’in üyelemesini yapan 2 kişi başhemşire muavini yapıldı. Üstelik başhemşire muavinlerinden biri kadrosu hemşire olup çalışma hayatına başladığından beri anestezi teknisyenliği yapmaktadır Görüldüğü gibi hastanemizde yapılan işlerde liyakat değil yandaşlık geçerli olmaktadır.

Bizler hastane çalışanları olarak tüm atamalarda bilgi birikimi deneyim, yasa, yönetmelikler ve liyakate göre yapılmasını talep ediyor ve istiyoruz. Başhekimlik tarafından yapılan bu uygulamalara derhal son verilmesini, tüm çalışanlara ve sendikalara eşit davranılmasını istiyoruz.

 

TÜRK  HEMŞİRELER DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ

İZMİR TABİB ODASI

 SES İZMİR ŞUBESİ

TÜRK SAĞLIK SEN İZMİR ŞUBESİ

GENEL SAĞLIK İŞ İZMİR ŞUBESİ

 

 


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]