BASINA ve KAMUOYUNA

Değerli Basın Emekçileri;

31 Mart 2012 tarihinde Batman Memur
Sen İl Divan toplantısında Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Merkez
Yöneticilerinin huzurunda konuşma yapan Batman Memur Sen Başkanı M. Şafi
Özperk’in yaptığı konuşmayı basından öğrenmiş bulunuyoruz.

Yaptığı konuşmada “Meydanlar
gördüğümüz yandaş sendikaların 5’li çete mensuplarının bu ülkede sendikacılığın
değerini ne kadar alçalttıklarını, siyasi parti liderlerinin emirleriyle
sokaklara inmelerini anlamakta zorlanıyorum” ifadesi kullanmakla birlikte Memur
Sen Yetkililerine hitaben de “sizler batıda Kamu Sen ile uğraşırken bizler de
burada KESK’in legal ve illegal faaliyetleri ile mücadele ediyoruz” şeklinde
beyanatlarda bulunmuştur.

100 yıllık köklü bir gelenekten
gelen, doksanlı yıllardan bu yana fiili ve meşru mücadele hattını benimseyerek
bu uğurda nice bedeller ödeyerek kurulan onurlu bir mücadelenin adıdır KESK.

20 yılı aşkın süredir her türlü
haksızlığın karşısında, insanca bir yaşamın mücadelesini, sırtını hiçbir
iktidar gücüne dayamadan, hiçbir iktidar gücüne biat etmeden veren bir örgütün
adıdır KESK.

İnsan ve hayata dair, ekolojiden
toplumsal sorunlara karşı hiçbir hususta yaşanan sorunlara duyarsız kalmadan,
iktidar nimetlerini hedeflemeden, insanın onurlu geleceğini örme mücadelesi
yürütmenin adıdır KESK.

KESK’in bu onurlu mücadelesini, bu
uğurda vermiş olduğu bedelleri ve yarattığı değerleri görmezden gelerek yapılan
fütursuz konuşmayı anlamakta zorlanmıyoruz.

Sendikaların yasa dışı ilan edildiği,
sendika kurulamaz dendiği dönemlerde sokaklarda mücadelesini veren ve direnme
gücünü göstererek bugün sendikaların bu seviyeye gelmesini görmezden gelen 2002
yılında örgütlenmeye başlayan Memur Sen’in anlaması güçtür.

Yandaş diye KESK’i suçlarken iktidar
yandaşlığı ile bugünlere nasıl geldiğinizi görmezden mi geliyorsunuz?

KESK’in emek ve demokrasi
mücadelesini illegal ilan ederken hiç mi yüzünüz kızarmadı?

AKP İktidarının sendika yasasının
Emekçilerin lehine gelişmesi için mücadele eden KESK’lilere polisi, gazı ile
saldırırken Memur Sen’in alkış tutan yaklaşımını hiç kimse görmezden
gelmeyecektir.

KESK’in vermiş olduğu mücadeleyi
illegalize eden bu yaklaşımın,onlarca tutuklu KESK üye ve yöneticilerinin de
sorumlusu olduğu görülmelidir.

Memur Sen’in Merkezi Yöneticilerine
yalakalık yapmak mı yoksa faşist kafa yapısının sözlere yansıması mı bilinmez
ama KESK’i bu tür çirkin iftiralarla illegalize etmek değil Şafi Özperk’in
Memur Senin dahi haddine değildir.

KESK bundan sonra da inandığı
değerlerden ve mücadeleden vazgeçmeyecektir.

Onurlu bir geçmişi olan bir örgütün
temsilcileri bu onurlu mücadelesini vermeye devam edecektir.

Şafi Özperk’in bu konuşmasında yer
alan iftiralar için mahkeme sürecini başlatacağımızı ve bundan sonra KESK’in
herhangi bir üyesine yönelik bir uygulamanın sorumlusunun da Şafi Özperk olarak
görüleceğinin de bilinmesini isteriz.

Bu tür haddini aşan konuşmaları
yaparken bir kez daha Memur Sen camiasını saygılı olmaya davet ediyoruz.
Yapacakları cevap verme açıklamasının özür dilemeyi geçmeyeceğini umuyoruz.

 

KESK Batman Şubeler Platformu

Dönem Sözcülüğü

  Bülent
HATUN

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]