BASINA VE KAMUOYUNA

Türkiye de Çocuk Ergen Alkol, Madde
Bağımlılığı bitmiş..!

Madde Kullanımının Kökü Kazınmış..!

EGEBAMA ihtiyaç kalmamış..!

 

ÇOCUK, ERGEN ve GENÇLER
GELECEĞİMİZDİR.

Türkiye’de 3 merkezden biri
olan T.C. Ege Üniversitesi Çocuk Ergen Alkol, Madde Bağımlılığı ve Uygulama
Merkezinin (EGEBAM)  ortak elektrik ve
suları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından
kesildiğinden dolayı, Tedavi Hizmeti verememektedir.

Çocuk ve gençlik merkezi ile aynı ortak
kullanım alanı içerisinde olan EGEBAM’ın elektrik ve sularının kesilmesi sonucu
yatarak tedavisi devam etmekte olan gençler ise taburcu edildi. Poliklinik
hizmeti ise aksayarak devam ediyor.

Bu yaşananlar kurumun başına gelen
ilk olay değildir. Birçok kez benzer olaylar nedeni ile kurum sıkıntılar
yaşadı.  Hiç kuşku yok ki, bugüne kadar
koruyucu sağlık ve tedavi hizmetlerindeki nitelik, hem de akademik alanda elde
edilen birçok başarı kurumun bunca olumsuzluğa rağmen ayakta kalmasını
sağlamıştır.

Ancak
başarı için verilen ödül ise: Merkezin hizmet verememesi…! Olmuştur.

Ne
yazık ki gençlik döneminde madde kullanımı hala büyük bir sorun. Yapılan tüm
çalışmalar, alkol ve madde bağımlılığının son yıllarda toplumun daha geniş bir
kesimini etkilemeye başladığını ve madde kullanmaya başlama yaşının giderek
düştüğü belirlenmiştir. Özellikle 13 – 18 yaş aralığı madde kullanım açısından
riskli bir dönemdir. Bu yaş döneminin başında madde ile tanışılmakta geç
dönemlerde ise bağımlılık gelişmektedir    

Bu nedenle alkol ve madde kullanımı
ile ilgili koruyucu önlemler alınması ve alkol ve madde kullanım sorunları olan
genç ve erişkin bireyler yataklı ve poliklinik hizmetlerinin ulaştırılması
toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Ülkemizde madde
kullanım bozukluğu giderek daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Bu sorun
özellikle ergenlik dönemi için daha büyük bir tehdittir.  Bu yaş dönemi (13 – 18) madde kullanımı için
bir risk olmakla beraber, uygun tedavi seçenekleri ve etkin klinik
uygulamalarla tedavi başarısı daha da yüksektir. Bu nedenle ergen madde
kullanmalarının hızlı, doğru ve uygun şekilde tedavi edilmesi gerekir.

EGEBAM’da yılda yaklaşık 2000’e yakın
poliklinik hizmeti, yaklaşık 80 – 100 hasta yatarak tedavi hizmeti almaktaydı.

 

EGEBAM’a müracaat eden vakalarda
maddeye başlama yaşı 14, tedaviye başlama yaşı 16 olarak saptanmıştır. Maddeye
başlama ve tedaviye başvurma arasında 2 yıl gibi uzun bir süre vardır.

 

Alkol, madde kullanımı ve
bağımlılığın artmasına, madde kullanma yaşının düşmesine, Çocuk, Ergen
Psikiyatrisi yatak sayısının azlığına karşın EGEBAM’ın Elektrik ve sularının
kesilerek poliklinik ve yataklı tedavi bölümünün kapalı tutulması kurumların
sağlığa, çocuk ve ergenlere bakış açısını göstermektedir.

Alkol ve Madde kullanım sorunu olan yataklı tedavi
hizmetlerine gereksinimi bulunan çocuk ve ergenlerin mağdur edilmemesi için
EGEBAM’ın kuruluşunda yer alan ve işbirliği içindeki kurumlar, başta İzmir
Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Rektörlüğü SHÇEK il Müdürlüğü,
Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere tüm kurumlar acilen bir araya
gelerek sorunun çözülmesi EGEBAM’ın elektrik ve sularının derhal açılarak
yataklı tedavi ve poliklinik  hizmetleri
yeniden verilmelidir.

Bugün, madde kullanım sorunu olan çocuk ve ergenlere eğitim,
araştırma, tedavi hizmetleri sunan EGEBAM, “işletmeye” kazanç getiren bir kurum
olsaydı bu sorun yaşanır mıydı? EGEBAM’ın kuruluşun da rol alan kurum
yetkilileri sessiz kalır mıydı? Tabi ki hayır.

Alkol, madde kullanım sorunu olan
çocuk ve ergenlerin tedavi edilerek topluma kazandırılması devletin sosyal sorumluluğu
ve görevi olduğu kadar, sağlık hakkının gerçekleştirilmesi içinde bir
zorunluluktur.             

             .

Başta İzmir Valisi, Ege Üniversitesi
Rektörü, SHÇEK il Müdürü olmak üzere protokole imza atan tüm yetkililere
sesleniyoruz. Çocuk ve ergenlerimizin sağlık hakkını ihlal etmeyiniz,
geleceklerini karartmayınız.

 

Sağlık hakkı en temel insan ve yaşam
hakkıdır.

Bu hak bir gün herkese lazım
olacaktır.

                                                                                                                                            
SES
İzmir Şubesi

            

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]