30 Nisan 2012 günü Kamu görevlileri
ve emekliler için Konfederasyonlar ve Hükümet Toplu Sözleşme masasına oturuyor.

Hükümetin şimdi ekonomik kriz, bütçe
dengeleri, kaynakların kıtlığı, Ortadoğu gelişmeleri aklına geldi. Durum bu
olunca elektriğe, yakıta, suya zam yapılması normal ama memur ve emeklilere yüzdelik
sadaka yeter demeye başladı.

Bu arada fazla zam alırsanız İspanya,
Yunanistan gibi işten çıkarabileceğiniz tehdidini de gösteriyor. Kıdem
tazminatı, esnek çalışma ve taşeron bölgesel asgari ücret ve özel istihdam
büroları gelebilir diyerek aba altından sopa gösteriliyor.

Biz diyoruz ki; Türkiye’ nin olanakları
yeterlidir. İyi bir yönetimle, paylaşımla, ekonomimiz de Kamu çalışanlarının
durumunun düzeltilebileceğine inanıyoruz.

2012 yılı için en düşük Kamu
emeklisinin maaşı 2.200,00.TL. ye yükseltilmeli, bu çerçevede maaşlara %30 maaş
zam yapılmalı, tüm ek ödemeler (Döner Sermaye Katkı Payı) emekli aylığına
yansıtılmalı, maaşların vergi dilimi %10 u geçmemeli, emeklilikte de çalışırken
aldığı ücretlerin aynısını almalıdır. Fazla çalışma, nöbet ücretleri günün
şartlarına göre ayarlanmalıdır.

2012 yılı için ayrıca çalışanlara
(lojman yoksa) 550,00.TL. kira yardımı, (eşi çalışmıyorsa) 450,00.TL. aile
yardımı, okul durumuna göre çocuk yardımı yılda, yazlık ve kışlık birer takım
elbise giyecek yardımı, yemek çıkmayan yerlerde yemek yardımı, iş yerlerine
servis konması, 50 çalışanı olan bir iş yerinde 0-6 yaş gurubu çocuklar için
kreş açılması gibi sosyal yardımlar yapılmalıdır.

Kamuda sözleşmeli, taşeron, 4/B, 4/C,
4924 gibi farklı statülerdeki güvencesiz çalışmalara son verilmeli, tüm
çalışanlar güvencesine kavuşturulmalıdır.

Ücret adaletsizliği giderilerek
gerçekten eşit işe eşit ücret ödenmeli, temel ücret göstergesi en düşükten en
yükseğe kadar, tahsiline, hizmet yılına, işin özelliğine kadar 500-1475
dereceleri arasında adaletlice düzenlenmelidir.

Kamu görevlileri Açık öğretim yoluyla
Önlisans, Lisans tamamlama eğitimi alabilmeli, Yüksek Tahsil yapanların eğitimi
yapabilmesi için tayin, iş çalışması gibi düzenlemeler yasal dayanağa
kavuşturulmalıdır. Ek ödemeler, özel hizmet tazminatı, ek göstergesi, yan ödeme
yapılmalı, görevde yükselme, unvan değişikliği sağlanmalı, Kamudaki sağlık
çalışanları riskli işlerden sayılıp ek ödeme ve yıpranma payı verilmelidir.

Grev Yasası, Toplu Eylem ve Gösteri
Yasası kaldırılmalı, teminat altına alınmalıdır. İdarenin Sendikalara, üyelere
baskıları kaldırılmalı, özgür örgütlenmenin önü açılmalıdır.

Her Sendika kendi adına sözleşme
yapmalıdır. Hükümetlerle yandaş değil bağımsız Sendikalar  özgür toplu sözleşme yapar.

Bu istemler gerçekleşmeyecek istemler
değildir. İnanıyoruz ki Kamu çalışanları ekip hizmeti halinde şevkle çalışacak,
işteyken evini, ailesini düşünmeden kendini işe verecektir. Şiddet azalacaktır,
ekonomi düzelecektir, milli gücü artacaktır, Devletin asıl görevlileri Kamu
çalışanlarıdır.

Bu ihtiyaçlarını karşılamayan bir
Sendikanın yapacağı sözleşmeyi tanımayacağını üyelerimiz adına biz sözleşmeyi
yapmalıyız.

Toplu sözleşme ile çalışanların ve
emeklilerin ücret güvenliği, can güvenliği, iş güvenliği sağlanmalı, baskıların
olmadığı özgürce örgütlenmelerin önü açılmalıdır diyoruz.

 

                                                                                                                                             Muzaffer
YÜKSEL

                                                                                                                                             SES
Şube Başkanı

                                                      

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]