03.03.2012 tarihinde Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri
odasında 30 Hekim ve sendika aktivistinin katılımı ile Genel Sağlık Sigortası
ve Sağlık Politikaları konulu bir günlük eğitim TTB Merkez Konseyi Üyesi ve
Halk Sağlığı Profesörü Dr.Mehmet ZENCİR tarafından yapılmıştır.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]