Mardin KESK Şubeler Platformu olarak artan
baskılar, gözaltılar ve tutuklamaları protesto etmek için cezaevlerinde yaşanan
hak ihlallerine karşı ve son olarak ankara’da KESK Kadın yönetici ve
üyelerimize yönelik hiçbir hukuki dayanağı olmayan tutuklamalara karşı uyarı
amaçlı 2 günlük açlık grevi başlatıyoruz.

KESK tarihinde bu saldırılar karşısında
yılmadığı gibi yinede yılmayacağına tutuklanan arkadaşlarımızı serbest
bırakılıncaya kadar mücadelemiz ve eylemselliklerimiz sürecektir.

Baskılar Bizi Yıldıramaz…!

Yaşasın KESK…!

Yaşasın Onurlu Direnişimiz…!


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]