ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİ KAMU HASTANE BİRLİKLERİNE KATMA MANEVRASI

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Bakanlığı ‘sağlıkta yıkım faaliyetlerine’ hız
kesmeden devam ediyor. AKP Hükümeti’nin 2 Kasım 2011 tarihinde yayınladığı 663
sayılı KHK bir tek Üniversite Hastanelerini kapsamıyordu.

Şimdi ise Sağlık
Bakanlığı Sağlık Tesisleri Yönetmeliği taslağı hazırlayarak, Üniversite
Hastanelerini ‘Birlik’ içine almaya hazırlanıyor.

Sağlık Bakanı Gözünü Üniversite
Hastanelerine Dikti!

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı Sağlık Tesisleri Yönetmeliği
taslağında: “MSB’a bağlı askeri sağlık kuruluşları dışında kalan,
Üniversite Hastaneleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek Kişi ve Özel Hukuk
tüzel kişileri tarafından açılan sağlık tesisleri” yer alıyor.

Hazırlanan yönetmelikle, Ana Bilim Dalı Başkanları
yerine Eğitim Hizmet Sorumlusu görevi tanımlanıyor. Ana Bilim Dalı Başkanlarının
yetki ve sorumluluklarını taşıyan Eğitim Hizmet Sorumlusu, dekanın teklif
edeceği, en az doçent akademik unvanlı üç uzman arasından tesis yöneticisince
seçiliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın
Hazırlığı Yasal Değil!

Sağlık Bakanlığı’nın bu hazırlığı,  üniversite hastanelerini KHB’e katma
girişimidir. Bu hazırlığın yasal hiçbir dayanağı yoktur. AKP Hükümeti,  663 sayılı KHK ile üniversite hastanelerini
borçlanma üzerinden tekeline almaya çalışırken, Tıp Eğitimi başta olmak üzere,
uzmanlık eğitimi de böylece Sağlık Bakanlığı’nın kontrolüne geçirmek
istemektedir.

Anti-demokratik bir uygulama olan bu girişim, mevcut
yasaları hiçe saymaktadır. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)
olarak başta sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olmak üzere Üniversitelerde var
olan tüm örgütlü yapıları bu uygulamaya karşı mücadele etmeye çağırıyoruz.
22.03.2012

 

 

 

                                       MERKEZ YÖNETİM KURULU   

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]