Sağlıkta Dönüşüm Programı son hızla uygulanmaya devam
ediyor. 2 Kasım 2011 tarihinde
çıkarılan KHK ile yasal alt yapı
tamamlandı, şimdi YÖNETMELİK, YÖNERGE,
GENELGE
ve SGK tarafından
yayınlanan TEBLİĞ’lerle
(SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞLERİ-SUT)
uygulamalar yavaş yavaş gerçekleştiriliyor.
En son 17 Mart 2012 günü yayınlanan SUT ile Özel Sağlık kuruluşları ve Vakıf
Hastanelerinden sağlık hizmeti alınması halinde, alınacak ilave ücretlerin
oranı % 70’den % 90’a çıkarıldı.

Belli ki artık SGK
tarafından yayınlanacak SUT’leriyle
hizmet paketi daralırken, alınacak Katkı-Katılım payları arttırılmaktadır:

·         
31 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan SUT ile acillerden muayene katkı payı
alınması uygulaması başlatıldı.

·         
21 Ocak 2012 tarihli SUT ile de Estetik ve Plastik Cerrahi işlemleri dışında İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİ’nden
(Bunların içinde Göziçi Lens Uygulaması, Ağrısız Doğum, Kapalı Prostat, Safra
Kesesi gibi ameliyatlar var) SGK maliyetleri
üzerinden ÜÇ kata kadar ilave ücret
alınması düzenlendi, üstelik bu uygulamada Kamu-Özel ayırımı yapılmaksızın.

·         
26 Ocak 2012 tarihinde kabul edilen yasa ile de I.Basamak Aile Hekimliği’ne muayene katkı
payı ve reçete başı-ilaç başı ücret alınması uygulaması getirilirken, SGK’a
hastalıkların GSS kapsamından çıkarma yetkisi verildi.

·         
Otelcilik
Hizmeti için de düzenleme yapıldı. Yalnızca TEK YATAKLI ODA değil, İKİ
YATAKLI ODA
’dan da yataklı hizmet alınması halinde ilave ücret ödenmesi
uygulamaya geçirildi.

·         
Şimdi de, çoktan bu oranı geçmiş
olmasına rağmen, Özel Hastaneler ve Vakıf Üniversiteleri’nde alınan ilave ücret
oranı % 70’den % 90’a çıkarılmıştır.

Bütün bunlar, Sağlıkta Dönüşüm’ün mantığı olan Sağlık
Hizmeti’nin HAK olmaktan çıkarılıp,
hizmete KATKI-KATILIM payı ve İLAVE ÜCRETLER’le ulaşılabileceğini, GSS kapsamı içinde verilecek hizmetin
giderek daraltılacağını, sağlığın parası olanın ulaşabileceği, satın alınan bir
mal olarak algılandığını, ÖZELLEŞTİRMENİN
tamamlanmaya çalışıldığını göstermektedir.

Yağma yok…!

Artık yalnız sağlık emekçileri değil, tüm emekçiler ve halk
da sağlık hakkına sahip çıkmaktadır. 11 Mart 2012 tarihinde Ankara’da toplanan TÜRKİYE BÜYÜK SAĞLIK HAKKI MECLİSİ bu
mücadeleyi sürdürme kararlılığını göstermiştir. Sendikamız SES, Konfederasyonumuz KESK
ve bağlı sendikalar başta olmak üzere, sağlık alanındaki bileşenleriyle bu
mücadelenin asıl unsuru olarak yer almaya kararlıdır. Bu mücadele Sağlığın HAK olduğu, ücretsiz ve kamusal
bir hizmet olarak, KADROLU-GÜVENCELİ çalışanlar eliyle verildiği bir sisteme
ulaşıncaya kadar sürecektir. Çağrımız, herkesin bu mücadelenin içinde olması
için illerde SAĞLIK HAKKI MECLİSLERİ’ne katılmasıdır.

Bir çağrımız da Hükümete; 21 Aralık’ta Sağlık Emekçileri olarak MECLİSLER’imizi oluşturduk,
hizmet üretmedik. 11 Mart’ta ise
halkın temsilcileri Ankara’da toplanarak mücadele kararlılığını gösterdi. Bunu
görmezden, duymazdan gelmeyin bir an önce taleplerimize yönelik adımlar atmaya
başlayın.

Taleplerimizle ilgili olarak sonuç alana kadar mücadele
etmeye kararlıyız. 20.03.2012

 

                                                                                                                  MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]