5947 sayılı Tamgün Yasasının 9. maddesi ile 3153 sayılı
Radyoloji Kanunu’na eklenen ek 1. madde ile radyoloji çalışanlarının haftalık
çalışma süresinin 35 saat olduğu belirtilmiş, ancak bu sürenin çıkarılacak
yönetmelikte düzenlenecek radyasyon doz limitleri dikkate alınarak yeniden
düzenlenebileceği belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
12.02.2010 tarihli genel yazısı uyarınca radyoloji çalışanlarının günlük mesai
süresini 5 saatten 7 saate çıkarılmasına karar verilmesi üzerine SES Hukuk
Bürosu aracılığı ile birçok yerde idare mahkemesine yürütmeyi durdurmalı iptal
davaları açılmıştı. Ayrıca sendika adına Sağlık Bakanlığı genel yazısının
yürütülmesinin durdurularak iptali için Danıştay’a dava açılmıştı. Sendika
adına Danıştay’a açtığımız davada, Danıştay ….. Dairesinin …….. sayılı
yürütmeyi durdurma isteminin reddi kararı verilmiştir. Dava esastan devam
etmektedir.

Üyelerimiz adına açtığımız davalardan iki tanesini kazanmış
durumdayız. Ancak bir çok davayı da kaybetmiş durumdayız. Van 1. İdare
Mahkemesi’nin 2010/1535 E, 2011/2445 K sayılı ve 18.10.2011 tarihli iptal
kararı ile günlük çalışma süresinin 5 saat olduğuna karar verilmiştir. Yine
İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 2010/536 E, 2011/604 K sayılı ve 23.03.2011
tarihli kararı ile de günlük çalışma süresinin 5 saat olduğuna karar
verilmiştir. Her iki kararın temyiz aşaması devam etmektedir.

Sendikamız kazanılan bireysel davalarla ilgili olarak
Danıştay’ın vereceği kararları beklemektedir. Bu nedenle bu kararlar üzerinden
tüm radyoloji çalışanlarına dava açılmasını önermemiştir. Çünkü Danıştay
sendika adına açılan davada yürütmeyi durdurma kararı vermemiş, bireysel
davalarla ilgili de henüz görüşünü ortaya koymamıştır. Süreç sendikamız
tarafından yakından takip edilmektedir. Olumlu gelişmeler tabii ki tüm
radyoloji çalışanlarına bildirilecektir.

Bazı sendikaların avukatlarının işyeri işyeri dolaşarak
kendilerine ait olmayan ve sendikamız hukuk bürosuna ait olan kararları emsal
gösterip herkese dava açtırmaya çalışmaları konusunda üyelerimizin dikkatli
olmasını sendikamız yöneticilerine danışmadan hareket etmemelerini özellikle
belirtmek isteriz.

Belirttiğimiz mahkeme kararları ektedir. 


Van 1. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız

İzmir 3. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız


 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]