BASINA
VE KAMUOYUNA

5510 sayılı yasa ile hazırlanan, 28 Aralık
2011 tarih ve 28156 sayılı resmi gazetede yayınlanan Genel Sağlık Sigortası ile
“sağlıkta dönüşüm” adı altında iktidar elini halkın cebine sokmuştur. Ve
çıkartmaya da hiç niyeti yoktur dur.

Halkın cebini nasıl boşaltmaya
çalıştıklarına şöyle bir kısa yolla bakmak yeterlidir. Aylık geliri 295 TL’nin
üzerinde olan her vatandaştan 35 ila 213 TL arasında zorunlu genel sağlık sigortası
pirimi almaktadır. Hasta olan her insana hekim tarafından yazılan reçete ücreti
3 TL, Devlet hastanelerinde 8 TL, özel hastanelerde 15 TL, her reçete için 3 TL,
diğer her ilaç için 1 TL katkı alınmaktadır. Özel hastane işlemlerinde ek
ücretler ve ameliyatlar için ilave ücret adı altında bıçak parası, Laparaskopi
ve lazerli teknik ameliyatlarda çok yüksek katkılar koyulmuş ve halka açık
ameliyat harici tüm operasyonlar adeta yasaklanmıştır.

Genel sağlık sigortası gelir testinde
yoksul öğrencilere verilen yardımlar, güçsüz ve yaşlılara verilen ödenekler,
özürlülere yapılan yardımlar gibi sosyal devletin yapması gereken ödeneklerin
gelir içerisinde sayılması hem düşündürücü, hem de utanç vericidir. Primini
ödeyemeyenlerin bırakın muayene olmasını hastane kapısına yaklaşması da
yasaklanmıştır. Acil servisler dahi paralı hale getirilmiştir.

İşte iktidar sağlıkta dönüşüm adı altında
kamu hastane birlikleri oluşturup devlet hastanelerini şirket haline getirmek
istemektedir.

Kamu-özel ortaklığı adı altında riski
devlete, karı yerli- yabancı tekellere olmak üzere katrilyonlarca liralık
soyguna soyunuyor. Sağlıkta özelleştirmenin alt yapısını oluşturuyor, paran
kadar sağlık diyorlar.

İşte tüm bunlara dur demek için; Emek ve
meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, emek demokrasi mücadelesi
yürüten örgütler, muhtarlıklar, halk inisiyatifleri, yöre dernekleri gibi tüm
halk kesimlerinin içinde yer alacağı Sağlık Hakkı Meclisleri oluşturup sesimizi
yükseltmeliyiz.

Biz Malatya
Sağlık Hakkı Meclisi olarak diyoruz ki;

Ø       Sağlık bütün insanların doğuştan
kazandığı bir haktır.

Ø       Sağlık hizmetleri herkese eşit,
nitelikli ve parasız olmalıdır.

Ø       Bütün sağlık harcamaları, hiçbir
katkı, katılım, ilave ücret, sağlık pirimi gibi koşullar olmadan genel
vergilerden karşılanmalıdır.

Ø       İnsan sağlığının korunup
geliştirilebilmesi için koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmelidir.

Ø       Odağın da kar değil toplumsal yarar,
piyasa değil insan olan kamu sağlık hizmetleri devletin vazgeçilmez ve zorunlu
görevidir.

Sağlıkta taşeron
çalıştırma yasaklanmalı tüm sağlık çalışanları grevli toplu iş sözleşmeli
sendikal haklara kavuşmalıdır.

Sağlıkta performansa dayalı döner sermaye,
özelde ciro baskısı gibi sağlık mesleğinin insani doğasına aykırı tüm
uygulamalardan vazgeçilmelidir.

İktidar GSS yasası ile halkın cebinden
450-500 TL almaya çalışmaktadır. Hâlbuki bir Amerikan şirketi ile ön anlaşma
yaparak uçak gemisi ve uçaklar için 17 milyar dolar verebilmektedir.

Buradan tüm Malatya halkına sesleniyoruz!
Gelin sağlığın paralı hale getirilmesine, sağlığın özelleştirilmesine,
hastanelerin satılmasına karşı hep beraber mücadele edelim.

Sonuç olarak iktidara; elini halkın
cebinden çek diyoruz.

                                                                                            MALATYA SAĞLIK HAKKI MECLİSİ Adına

                                                                                                                  Mehmet KELEŞ


                     

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]