Kırklareli’nde
 ikinci toplantı 02.02.2012 tarihinde gerçekleşti. Birinci toplantıda
KESK’e bağlı sendika şube ve temsilcilikler katılım sağlamışlardı. Bugünkü
toplantıya Sağlık-Sen, CHP ve muhtarlarımızda katkı sunmuşlardır. Çağrıyı SES
ve TTB yaptı. Katılımcılara Sağlıkta dönüşüm programı soruldu, görüşleri
dinlendi ve Sağlık Hakkı meclisi anlatıldı.İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]