Şirintepe Halkevi’nde sağlık söyleşisi yapıldı

5 Şubat 2012
pazar

 5 Şubat Pazar günü Şirintepe
Halkevi’nde sağlıkta yaşanan uygulamalara ve sorunlara dair söyleşi
gerçekleştirildi. Söyleşiye Dev Sağlık-İş Uzmanı Sevinç Hocaoğulları katıldı.
25 kişinin katıldığı söyleşide AKP’nin sağlıkta yarattığı tahribat ve yıkım
konuşuldu. AKP’nin sağlık alanında gerçekleştirdiği dönüşümle birlikte yaşanan
uygulamaların halka getirileri tartışıldı. Tüm bu uygulamalara karşı durmak
için, önümüzdeki günlerde Mamak bölgesinde; doktorların, sağlık çalışanlarının,
halkın sağlıkta piyasalaştırma politikalarına karşı oluşturacağı sağlık hakkı
meclisini hep birlikte kurma sözünü birbirlerine verdiler. Ev toplantıları, kahve
toplantılarıyla AKP’nin sağlık alanındaki piyasalaştırma politikalarını bölgede
yaşayan herkesle paylaşma kararı aldılar.

 

Mamak Sağlık Hakkı Meclisi kurulma çalışmaları devam
ediyor

 

Mamak bölgesinde 4
Mart’ta yapılacak olan halk toplantısıyla ilan edilmesi planlanan “Mamak Sağlık
Hakkı Meclisi” hazırlık çalışmaları devam ediyor. 13.01.2012 tarihinde Mamak Muhtarlar
Derneği’nde buluşan muhtarlar bir araya geldi. 18 Mahalle muhtarının katıldığı
toplantıda SES Ankara Şube tarafından görevlendirilen Kemal Yılmaz ve Hüseyin
Boy’un katkısıyla sağlık alanındaki mevcut durum üzerine bilgi paylaşımı yapıldı.
Değerlendirmelerin ardından çalışmaların halka ulaştırılması için toplantılar
yapılması, bilgilendirici materyallerin dağıtılması ve 4 Martta yapılacak olan
halk toplantısına katılım sağlanması üzerine ortak görüşler dile getirildi.

 

4 Mart 2012 Mamaklı
muhtarlar

16 Şubat 2012
Perşembe günü Büyük Avşar Köy Derneğinde aylık düzenli yapılan kadın
toplantısında sağlık hakkı, GSS uygulamaları ve Mamak’ta yürütülen çalışmalar
üzerine söyleşi yapıldı. 20 kişinin katıldığı toplantıya Dev Sağlık İş İç
Anadolu Bölge Temsilcisi Sevinç Hocaoğulları ve SES Ankara Şube temsilcisi Mehtap
Karaoğlan katıldı.

18 Şubat 2012
Cumartesi günü Batıkent Halkevi Emekli Hakları Meclisi toplantısında Ankara
Tabip Odası Başkanı Beyazıt İlhan Katıldı. 50-60 kişinin katıldığı toplantıda
sağlıkta dönüşüm programı adı altında gelinen mevcut durum, performans
uygulamaları, kamusal sağlık kurumlarının çökertilerek özelleştirmelerin
özendirilmesi ve paralılaştırma süreci üzerine bilgi paylaşımı yapıldı.
Uygulamaların hizmet sunanları ve halkı karşı karşıya getirme etkisine karşı
meclisleşme araçlarıyla ortak mücadele ihtiyacı ve 11 Martta Ahmet Taner
Kışlalı Spor Salonunda yapılacak olan Büyük Türkiye Sağlık Hakkı Meclisi’ne
katılım çalışmalarının planlanması vurgulandı.

 

19 Mart 2012 Pazar günü
Tepecik’te bulunan bir kahvehanede görüşme ve Tepecik Halk Kütüphanesi’nde
toplantı yapıldı. 40-50 kişinin bulunduğu görüşme ve toplantıya SES Ankara Şube
görevlisi Şaziye aydın, Kemal Yılmaz ve Hüseyin Boy katıldı. Genel sağlık
Sigortası uygulamaları, adı kamu olsa da adım adım özelleşen sağlık
kurumlarının durumu ve 4 Martta yapılacak olan Mamak Sağlık Hakkı Halk
toplantısına katılım ihtiyacı üzerine tartışmalar yürütüldü.
 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]