4 Ekim 2011 tarihinde 4688 sayılı yasada yapılacak
değişiklilikte Hükümet Konfederasyonla yaptığı toplantıda anlaşma
yapılamamıştır.

Örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan maddelerin değişimi Kamu
Emekçilerinin taleplerini karşılamayan 4688 sayılı yasanın antidemokratik
maddenin kaldırılıp yeni önerilerimizi sunmuştuk, Hükümet kabul etmedi.

Olmazsa olmaz isteklerimiz özgür toplu sözleşme ve grev
hakkımızın yasal güvence altına alınmasıydı.

Konfederasyonumuz Hükümetle Uluslar arası sözleşmelere uygun
emekçilerin örgütlenmesine ve mücadele yürütmesine olanak sağlayacak bir
düzenleme yapılması için emekçilerin ekonomik, sosyal, demokratik, siyasi,
özlük ve mesleki tüm hak ve çıkarlarının toplu sözleşme masasında
belirlenmesini istemektedir.

İki milyondan fazla Kamu Emekçisinin gözü kulağı KESK’tedir.
Biz Konfederasyonumuzun bilgilendirmesi dahilinde emekçilerin sesini Hükümete
duyurmak için 12 Ekim 2011 tarihinde “Grevsiz Toplu Sözleşme, Toplu Sözleşmesiz
Sendika Olmaz” diyerek İlimizde de yürüyüş yaparak basın açıklaması yaptık.
Birçok dost kuruluşlar, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sendikalar
destek verdi onun için bu gün 7 arkadaş yargılanıyoruz. Dostlarımız
yargılanıyor. Aynı ve buna yakın konular için yaptığımız basın açıklamaları ve
yürüyüşler içinde (11 Nisan 2012 – 12 Nisan 2012 ve 31 Mayıs 2012) burada
yargılanacağız. Bunların dışında idari soruşturmalar da açılarak birçok
arkadaşımıza cezalar verildi. Cezaların kalkması için de mücadelemiz devam
edecektir.

Bu gün 14 Mart 2012 değişen hiçbir şey yok. Daha yasa
çıkmadı. Demokratik tüm haklarımızı daha önceleri de olduğu gibi bu sahte
sendika yasasına da mücadelemizi sürdüreceğiz. İlk defa Kamu Emekçileri 3 aydır
zamsız maaş alıyor mağduriyetleri devam ediyor.

Bizleri baskılarla, Mahkemelerle mücadelemizden
alıkoyamayacaklar. Haklarımızı alıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Her
ne kadar Hükümet KESK’ i dışarıda bırakarak yandaş Sendikayla istediği gibi
Yasa çıkarmak toplu sözleşme yapmak istese de KESK tüm Kamu Emekçilerinin
sözcüsü olarak buna izin vermeyecektir.  

Anlaşılacağı üzere AKP İktidarı yıllardır verdiğimiz fiili
ve meşru mücadelemizi, evrensel sendikal hak ve özgürlük normlarını yok sayan
mevcut yasada ki yasak ve sınırlamaları arttıran yasa tasarısında ısrarını
sürdürmektedir. Bu saldırıları kırabilmenin tek yolu örgütlü mücadelemizden
geçmektedir. Yasa bu haliyle TBMM Kuruluna geldiğinde eylemlerimizi de
arttıracağımız bilinmelidir.

Kamu Emekçileri Sendikal hareketinin kurucusu ve öncüsü olan
örgütümüz Sendikal hak ve özgürlüklerimizi yok sayan Yasa Tasarısına karşı
fiili ve meşru mücadelesini yürütecektir.

KESK olarak Devlet Hastanelerini şirkete dönüştüren Kamu
Hastane Birliklerini, sağlıkta ki katkı ve katılım paylarını ilave ücretleri,
sağlığın özelleştirmesi ve piyasalaştırılmasını

Güvencesiz, esnek, kuralcı, kölece çalışmayı, taşeronlaşmayı

Eğitimde özelleştirmeyi, 4+4+4 dü de REDDEDİYORUZ.

Tüm bu belirttiğimiz konularda sorumluluk alarak meşru ve
yasal mücadeleye devam edeceğiz. Bizleri tutuklamalar, baskılar, yargılamalar,
haklı olduğumuz mücadelemizi durduramayacaktır. 

 

KESK Adana Şubeler Platformu Adına

                                                                                       
SES Adana Şb. Başkanı

                                                                                     Muzaffer
YÜKSEL

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]