Adana TEDAS’ta sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan
ve 3 aylık maaşları ödenmeyen 48 taşeron işçi 8 gündür direniyor.

Bizlerde sağlık ve sosyal hizmet emekçileri örgütleri olarak
onları yalnız bırakmadık. Genel Başkanımız Çetin ERDOLU, TTB Merkez Konsey
Başkanı Eriş BİLALOĞLU, Dev Sağlık İş Genel Başkanı Arzu ÇERKEZOĞLU ve
yöneticileri, Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Nuh DEMİRPAS, KESK Adana
Şubeler Platformu, DİSK Bölge Başkanı Kemal ASLAN ve üyelerimiz ile 
direnen işçilerin yanındaydık.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]