İlimiz ağız ve diş sağlı merkezin de iki gün üst üste biri
üyemiz olmak üzere nöbetçi kadın hekimler hasta ve hasta
yakınları tarafından fiili
ve sözlü saldırıya uğramışlardır. şubemizin örgütlemesiyle hastane hekimlerinin
tamamının katılımıyla 13.02.2012 günü akşam 21.00-23.00 saatleri arasında
nöbetçi ekiple 2 saatlik nöbet tutulmuş akabinde basın açıklaması yapılmıştır. Açıklamada
Sağlık Bakanlığının sağlıkta dönüşüm politikaları eleştirilmiş, yıkım
politikaları sonucu hasta ve sağlık emekçilerinin karşı karşıya geldiği ifade
edilmiştir.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]