Sendikamızın
önerileri doğrultusunda Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN tarafından,
Başbakanın yanıtlaması istemiyle mültecilerin sağlık sorunlarını içeren soru TBMM’ye önerge verilmiştir.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından
Anayasa`nın 98’inci ve İçtüzüğün 99`uncu maddeleri gereği yazılı olarak
cevaplandırılmasını arz ederim.

                                              

                                                                                                                

               İdris BALUKEN

                                                                                      Bingöl Milletvekili

Türkiye coğrafik olarak iki kıtanın birleştiği bir bölgedir. Bu
coğrafik özellik Türkiye’yi Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş bölgesi
olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla özellikle insan göçü açısından bu coğrafya
önem arz etmektedir. Bu coğrafik konumlanmanın bir getirisi de mültecilerin
Türkiye’de fazlaca yer almasına ve dolayısıyla mültecilerin sorunlarıyla
karşılaşılmasına neden olmaktadır.

1-      Türkiye’de mülteci,
sığınmacı ve göçmenler için hangi şehirlere, kaç kabul merkezi kurulması
planlanmaktadır ve bu merkezlerin kapasiteleri ne kadar olacaktır? 

2-      Türkiye’de
mülteci, sığınmacı ve göçmenler için hangi şehirlere, kaç geri gönderme merkezi
kurulması planlanmaktadır ve bu merkezlerin kapasiteleri ne kadar
olacaktır? 

3-      Türkiye’de
hangi şehirlerde, kaç geri gönderme merkezi faal durumdadır ve kapasiteleri ne
kadardır?

4-      Kurulması
planlanan kabul ve geri gönderme merkezlerinin inşası ne aşamadadır?

5-      Geri gönderme
merkezlerinde tutulanlar hangi mevzuata tabi tutulmaktadırlar? Yeni bir mevzuat
çalışması var mıdır?

6-      Mevcut faal geri
gönderme merkezlerinde kalan yabancıların muayene, tedavi ve ilaç ihtiyaçları
hangi mevzuata göre ve nasıl karşılanmaktadır?

7-   
Mültecilerin muayeneye erişim için karakollarda kötü muameleye
uğradıkları ve tedavi için belge düzenlenmediği, zorluk çıkarıldığı iddiaları
hakkında bir bilginiz var mıdır? İddialar doğruysa, herhangi bir idari
soruşturma başlatılmış mıdır?

8-  
Mültecilerin sağlık hizmetlerine ulaşımı için yeni bir düzenlemeniz var
mıdır? Mültecilerin yararlandığı sağlık hizmetlerine karşılık sağlık primi
almayı düşünüyor musunuz?

9-      Kurulacak geri
gönderme merkezlerinde sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi hangi yollarla
sağlanacaktır? Merkezlerde görev yapmak üzere sağlık ve sosyal hizmet personeli
kadrosu açılması planlanıyor musunuz?  

10-      Geri
gönderme merkezlerinin kuruluş aşamasında herhangi bir meslek odası, sendika,
insan hakları örgütü veya diğer sivil toplum örgütlerinin görüşlerine
başvuruldu mu? Başvurulduysa, bu kurumlar hangileridir?

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]