GREVSİZ TOPLU SÖZLEŞME, TOPLU SÖZLEŞMESİZ SENDİKA OLMAZ”

Facebook
Twitter
WhatsApp

 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmesi nedeniyle tüm illerde eylemler yapıldı.İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]