Konfederasyonumuz
KESK, sendikamız SES ve Tüm Bel Sen genel merkezleri Ankara Özel yetkili
savcılığın talebi ile keyfi bir şekilde aranarak hukuksuzluk yaşanmıştır. 2009
yılında gözaltına alınan bir yöneticimizin notları arasında arkadaşlarımızın
isimlerinin olması gerekçe gösterilerek soruşturma açılıp, soruşturmanın üç yıl
boyunca sürdürülmesi sonucu gözaltılar yaşanmıştır. Aradan 3 yıl geçtikten sonra
ve 8 Mart etkinlikleri öncesi göz altıların olması dikkat çekicidir. Bu durum
doğrudan doğruya sendikalarımızın faaliyetlerini engellemeye dönük bir yargı
operasyonudur.

Adresi
belli olan ve delilleri karartma gibi durumu olmayan aynı zamanda kamu emekçisi
olan yönetici ve üyelerimiz keyfi bir şekilde ev ve işyerlerinde gözaltına
alınmışlardır. Gözaltına alınanlar arasında Genel Kadın Sekreterimiz Bedriye
YORGUN, KESK Kadın Sekreteri Canan ÇALAĞAN, KESK eski Kadın Sekreteri Songül
MORSÜMBÜL, Tüm Bel Sen Genel Kadın Sekreteri Güler ELVEREN, SES Ankara Şube
Kadın Sekreteri Nurşat YEŞİL, sendikamız SES, Eğitim Sen ve BES üyelerinin de
aralarında olduğu toplam 15 kişi gözaltına alınmıştır.

Yaşanan bu
antidemokratik uygulamaya karşı demokrasi güçleri ile birlikte yapılacak eylem
ve etkinlikleri organize etmek için gerekli çalışmaların yapılması anlamlı ve
önemlidir.

13 Şubat
sabaha karşı KESK, Sendikamız Genel Merkezi, Tüm Bel Sen Genel Merkezi ile
bağlı sendikalar ve şube üyelerimizin gözaltına alınmasını kınamak amacı ile
12.30’da basın açıklaması yapıldı. 
Yüksel Caddesi’nde yapılan basın açıklamasına sendikalar, siyasi
partiler, demokratik kitle örgütleri destek vermişlerdir.

KESK Genel
Başkanı Lami ÖZGEN’in açıklamasının ardından, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı
Süreyya ÖNDER, TMMOB Başkanı Mehmet SOĞANCI, TTB Merkez Konsey Başkanı Eriş
BİLALOĞLU, DİSK Bölge Temsilcisi Kani BEKO, EMEP Genel Başkanı Selma GÜRKAN
birer konuşma yaparak, KESK’in tarihinin mücadele tarihi olduğunu, bu
baskıların KESK’i yıpratamayacağını belirttiler.

Basın Metni İçin >>> 
 


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]