PARAN KADAR SAĞLIK DÖNEMİ

 

Sağlık alanında dönüşüm
gerçekleştirildi. Dünya bankası ve İMF politikaları esas alınarak 2002 yılından
bu günlere sağlıkta dönüşüm sağlandı.

Birinci basamakta muayenecilik
anlamına gelen Aile Hekimliğine geçildi. 2.-3. Basamakta Kamu Hastaneleri
Yasası kabul edildi. Hastaneler işletme haline getirilecek, kar edebilmek için
sağlıkta çalışanların çoğunluğunda, taşeron, güvencesiz, sözleşmeli şirket
elemanı yan emek gücü oluyor.

Artık Hastaneler A B C D E olarak
sınıflandırılıyor. Herkesin parasına göre başvurabileceği hastaneler olacak,
artık paran kadar sağlık dönemi başlıyor.

Vatandaşlarımızın zaman kaybetmeden
sosyal güvenliği yoksa, Aile ve Sosyal Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfına müracaat ederek gelir tespiti yaptırılmalıdır. 40 civarında
sorulan sorulara cevap verilmelidir. Aile bireyleri kimlerdir? , kaç kişidir? ,
tespit edilecek, primi ödeme gücü tespit ettirilecek.

Bu tespitten sonra, bu günün
şartlarında

         
Kişi
başına düşen aylık geliri 295,00.TL.’ den az olanların pirimini Devlet
ödeyecek.

         
Aylık
geliri 886,50.TL. arasında olanlar aylık 35,40.TL.

         
Aylık
geliri 886,50. – 1.773,00.TL. olanlar aylık 106,38.TL.

         
Aylık
geliri 1.773,00.TL. üstü olanlar aylık 212,76.TL. pirim ödeyecek.

 

Bu primleri ödediğin zaman (yani
gelirinin %12 sini  Genel Sağlık
Sigortası primi olarak) sağlık hizmetinden faydalanabileceksin, yoksa sağlık
kurumunun kapısından geri döneceksiniz çünkü ödemeyenler, eksik ödeyenler
(aylık 30 günden az olmayacak) sosyal hizmetinden ücretsiz
faydalanamayacaksınız. Tüm primleri yatırdınız, işlemleri tamamladınız, yine
bunlar yetmiyor. Sağlık hizmeti alırken şunları da yerine getirmelisiniz,

Hastalandığınızda;

         
Aile
Hekimliklerinde muayene için katılım payı 2,00.TL. ,

         
Diş
Hekimliklerinde muayene için katılım payı 2,00. TL. ,

         
Devlet
Hastanelerinde muayene için katılım payı 8,00.TL. ,

         
Özel
Hastanelerde muayene için katılım payı 15,00.TL. ,

         
Hastane
acillerinde kırmızı, sarı, yeşil diye bölümlere ayrılıyor. Yeşil, sarı
bölümlere düşerse bu muayene ve reçete ücretini ödemeyeceksiniz,

         
Yazılan
her reçete (3 ilaca kadar) 3,00.TL. her kutu fazlalık için 1,00.TL. ,

         
5
Gün içinde aynı dalda farklı bir doktora gitmek 5.00.TL. ,

         
Telefonla
muayene randevusu almak 4,00.TL. ,

         
Yazılan
ilaç reçetesinin toplam ederinin %20 sini cepten ödeyeceksiniz ,

         
Yatan
hastalarda tedavi masrafları ederinin %1 kadar otelcilik yatak ücreti ,

         
Özellerde
100,00.TL. ye kadar muayene, tahliller için fark ücreti

 

Zamanla bu ödemelere
rağmen bazı hastalıklarda sağlık yardımı alamayabilirsiniz, onun için
tamamlayıcısı özel sigorta da yaptırmalısınız. Priminizi yoksulluğunuzdan
Devlet ödüyorsa, istediğiniz hastaneye de gidemezsiniz, özel de muayene olamazsınız.

Sağlıkta Dönüşümün
geldiği nokta buraya kadar GSS priminizi aksatmadan ödersek, bu sayılan
katkıları ödersek, 12. Normal vergimiz yetmiyor, bordro mahkumları primlerini
peşin ödüyor.

Biz diyoruz ki, bu
sağlıkta bir yıkımdır. Devlet ödediğimiz vergilerle, ücretsiz, nitelikli,
erişilebilir, topluma bir sağlık sistemi yaratılabilmesi mümkündür.

Bütün korkumuz
vatandaşlarımız bu olanakları kendisinde bulunmadığı zaman tedaviden kaçacak,
eksik tedavi olacak , kendi kendine tedavi, yanlış tedavi olacak sonuçta
bulaşıcı hastalıklar artacak, gereksiz ilaç tüketimi olacak, tedavisi mümkün
olmayan, erken teşhis, erken tedavi yerine, geç teşhis, zor tedavi olacak.

Yurttaşlarımız önce
sağlık gelir diyerek, sağlıklarına önem vermelidirler.

 

 

 

                                                                                    Muzaffer YÜKSEL

                                                                                  SES
Adana Şb. Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]