TTB, DİSK, KESK ve TİHV, EMEK
PARTİSİ, HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ, İHD yönetici ve üyelerinin katıldığı
açıklama Adana Tabip Odası toplantı salonunda düzenlendi. Basın açıklamasını
Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Resmiye Kaya okudu.

 

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNE
MÜDAHALE DEMOKRASİ MÜCADELESİNE MÜDAHALEDİR

 

Baskılar, Adli ve İdari
Soruşturmalar Son Bulmalıdır!

 

Emek ve meslek örgütlerinin yönetici
ve üyelerine yönelik baskılar, soruşturmalar durmaksızın devam ediyor.

 

Adana artık Türkiye’nin hak
ihlallerinin yaşandığı ve anti demokratik uygulamaların sık sık yaşandığı bir
il haline gelmiş durumdadır.

 

İlimizde DİSK, KESK ve Adana Tabip
Odasının öncülüğünde 21 Aralık 2011 tarihinde erçekleştirilen grevle ilgili
yaklaşık üç bin emekçinin katıldığı sorunsuz ve olaysız, coşkulu bir yürüyüş ve
basın açıklaması düzenledi.

 

663 Sayılı KHK’nin geri çekilmesi
için, eşit,  Ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz olarak halkın ve bizlerin 
sağlık hakkı için, grevli toplu sözleşme, güvenceli iş, insanca yaşayacak temel
ücret, ek ödemelerin emekli aylıklarına dahil edilmesi, baskı-ceza ve
sürgünlerin durdurulması istemleriyle;
   

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve
Danıştay kararları örnek alınarak 21 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen bir
günlük uyarı grevi ile ilgili yürüyüş Adana’da yeni bir dava konusu
yapılmıştır.

 

Adana Valiliği bu biçimde yapılan
eylemi suç olarak değerlendirmiş ve buna istinaden 20 emek, meslek örgütü
temsilci ve üyesi hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine
muhalefet etmekten dava açmıştır.

 

Kamu görevlilerinin, sendikaların ve
meslek örgütlerinin aldığı karar doğrultusunda toplu eylem hakkı, insan hakları
sözleşmelerinde,  Anayasa’da ve birçok mahkeme kararlarıyla kesin biçimde
tanınmış olmasına karşın ilimizde bu kararlar bilinçli olarak görmezden
gelinmektedir.

 

21 Aralık 2011 Grev günü konuşmalar,
müzikler ve halaylarla sorun yaşanmadan son bulmuş olan eylemle ilgili olarak
20 emek ve meslek örgütü temsilcileri hakkında yeni bir  dava açılmış
olması düşündürücüdür. 2911 sayılı “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri” kanununa
muhalefet edildiği iddiası ile dava açılması ve aynı eylemle ilgili olarak bir
işyerine “Bu İş yerinde Grev vardır” pankartı asan beş eğitim emekçisine
kabahatler kanunu çerçevesinde iki kişiye 500 TL, üç kişiye 154 TL para cezası
verilmiştir. Bu davalarla ilgili Adana Valiliğinin talimatı doğrultusunda
davalar açılması ve para cezaları  verilmesi keyfiyetten başka bir durumu
ifade etmemektedir.

 

Değerli basın, anayasa ve kanunlar
hatta benzer konularla ilgili açılan davalar yapılan bu tür eylemlerin bir suç
teşkil etmediğini belirtmesine rağmen, en temel insan hakkı olan toplantı ve
gösteri yürüyüşleri düzenlemenin bugünün Türkiye’sinde özellikle Adana’da
yargılama konuları arasında birinci sıraya geldiğini görmekteyiz.

 

Bugüne kadar Demokrasi mücadelemiz
kimi zaman hukuk kullanılarak, kimi zaman da fiili olarak engellenmeye
çalışılmıştır. Yıllardır yürüttüğümüz kararlı mücadelemizden rahatsız olanlar,
bizleri ve mücadelemizi, ne amaçla yapıldığı açıkça belli olan eylemlerimizi,
mücadelemizi, bu tür yöntemlerle sindiremeyeceklerdir.

Saygılarımızla. 08.02.2012

 

ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI

DİSK ADANA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

KESK ADANA ŞUBELER PLATFORMU

   

21 ARALIK YÜRÜYÜŞÜ İLE İLGİLİ
2911’E GÖRE HAKLARINDA DAVA AÇILANLAR

1-     RESMİYE KAYA (ADANA TABİP
ODASI BAŞKANI)

2-     NUH DEMİRPAS (ADANA TABİP
ODASI GENEL SEKRETERİ)

3-     UTKU ERSÖZLÜ (ADANA TABİP
ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

4-     OSMAN KÜÇÜKOSMANOĞLU (ADANA
TABİP ODASI ESKİ BAŞKANI)

5-     İSMAİL BULCA( İŞÇİ SAĞLIĞI
VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYON BAŞKANI)

6-     MUZAFFER YÜKSEL (KESK DÖNEM
SÖZCÜSÜ-SES ADANA ŞUBE BAŞKANI)

7-     FARUK ONUK (SES YÖNETİM
KURULU ÜYESİ)

8-     SİNAN TUNÇ (BES ADANA ŞUBE
BAŞKANI)

9-     YUSUF KÖSE (HABER SEN ADANA
ŞUBE BAŞKANI)

10- KAMURAN KARACA (EĞİTİM SEN ADANA ŞUBE
BAŞKANI)

11- YALÇIN ALÇİÇEK( EĞİTİM SEN ŞUBE YÖNETİCİSİ)

12- ABDULLAH YALÇIN (EĞİTİM SEN ŞUBE YÖNETİCİSİ)

13- AHMET KARAGÖZ (EĞİTİM SEN ŞUBE YÖNETİCİSİ)

14- HALİL KARA (EĞİTİM SEN ŞUBE YÖNETİCİSİ)

15- ORHAN ALICI(EĞİTİM SEN ŞUBE YÖNETİCİSİ)

16- GÜVEN BOĞA (EĞİTİM SEN ESKİ ŞUBE BAŞKANI)

17- MEHMET AKARSUBAŞI (EĞİTİM SEN ESKİ YÖNETİM
KURULU ÜYESİ)

18- MUSTAFA HOTLAR (DİSK DEV SAĞLIK-İŞ G.MERKEZ
ÖRG. DAİRE BAŞKANI)

19- BÜLENT KARA (DİSK DEV SAĞLIK-İŞ ŞUBE BAŞKANI)

20- CUMALİ BOLAT (DİSK DEV SAĞLIK- İŞ ŞUBE
YÖNETİCİSİ)

 

21 ARALIK GREVİ NEDENİYLE İŞYERİNE
“BU İŞYERİNDE GREV VARDIR” PANKARTI ASARAK

 PARA CEZASI ALANLAR

 1-     GÜVEN BOĞA ( AYNI
FİİLİ İKİNCİ KEZ İŞLEDİĞİ İÇİN 500 TL PARA CEZASI)

 2-     MEHMET
AKARSUBAŞI (AYNI FİİLİ İKİNCİ KEZ İŞLEDİĞİ İÇİN 500 TL PARA CEZASI

 3-     ORHAN ALICI
( 154 TL PARA CEZASI)

 4-     AHMET
KARAGÖZ (154 TL PARA CEZASI)

 5-     YALÇIN
ALÇİÇEK (154 TL PARA CEZASI)

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]