Değerli basın mensupları,

Sevgili sağlık çalışanları ve yurttaşlar,

Yurt genelinde sağlıkçılara yönelen şiddet geçtiğimiz Cuma günü Aliağa’da bir kez daha sahne aldı!

Kendilerince yarattıkları gerekçelere sığınarak hekimlere ve sağlık çalışanlarına el kaldıran kendini bilmezlere bir çift sözümüz var!

İki elimiz yakanızda olacaktır!

Asıl sözümüz bu şiddeti özendirenlere ve sessiz kalmayı sürdürenleredir.

Aliağa’da sağlıkçılara yönelen fiziksel şiddet sonrasında işitme kaybı yaşayan hekim arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz!

Görme ve işitme duyusunu kalıcı olarak yitirdiği anlaşılan karar alıcı ve uygulayıcılara da bir çift sözümüz var!

Bu sözlerimizi okuyamayabilir ya da işitemeyebilirler!

Umarız ve dileriz bir şekilde haberdar olurlar!

Sağlık ortamını dönüştürenlerin şapkalarını önlerine koyup düşünmeleri zamanı gelmiştir, geçmektedir!

Sağlıkta Dönüşüm ile değersizleştirilen, ucuzlaştırılan, aşağılanan, sözel ve fiziksel şiddete uğrayan bir sağlık çalışanı nasıl verimli ve yararlı olacaktır?

Hiç unutulmamalıdır ki; güvenliği sağlanamayan bir sağlık çalışanının nitelikli sağlık hizmeti vermesi mümkün değildir. Sağlık çalışanının güvenliğinin olmadığı bir ortamda sağlık hizmetinden söz etmek mümkün değildir.

Bizlerin güvencesini ortadan kaldıran iktidar, her ne hikmetse;

2 Kasım tarihli 663 sayılı KHK’ye şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına hukuksal yardım yapılması da eklenmiştir!

Bu ne yaman bir çelişkidir ki?

Sağlık çalışanlarına şiddete 0 (sıfır tölarans) derken halkımızın sağlığa ulaşımını zorlaştırarak sağlık çalışanlarıyla yüz yüze getirmeleri?

Beylik sözleri bir yana bırakarak bu sözlerini yerine getirmeye çağırıyoruz bizleri yönetenleri.

1 Ocak 2012 de uygulanan GSS ile halkımızın, yeşil kartlılarımızın, yoksullarımızın, sağlık çalışanlarımızın, sosyal güvenlik ve sağlık hakkı ellerinden alınacak olup, sağlık hizmetlerine erişmeleri daha da zorlaşacak hatta imkansız hale gelecektir.

Bu sorun halkımızın olduğu kadar biz hizmeti üretenlerinde sorunudur.

Sağlık hakkı doğuştan kazanılan en temel insan hakkıdır.

Herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli bir sağlık hizmetinin mümkün olduğunu biliyoruz.

Ancak!

Bu sadece sağlık çalışanları ile sağlık hakkı mücadelesinin başarıya ulaşma şansı yoktur. Bu mücadele ancak hizmet alanların ve bu hizmeti verenlerin, mağdurların yani tüm toplumun sağlık hakkına sahip çıkmasıyla başarıya ulaşacaktır.

Bu sorunla başa çıkmanın yolu hep birlikte; ÜCRETSİZ, NİTELİKLİ ve ULAŞILABİLİR bir sağlık hakkı mücadelesini toplumun tüm kesimleri ve mücadele ile hayata geçirebiliriz.

Bu açıklamayı gerçekleştiren İzmir Sağlık Çalışanları Platformu’nun bileşenleri olarak şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının her koşulda yanında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz.

Aynı duyarlılığı bizleri yönetenlerden de bekliyoruz!

Çeşitli uygulamalarla sağlık çalışanlarını hedef tahtasına dönüştüren yöneticilerimizi sağduyuya ve çalışanlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz!

Saygılarımızla

İZMİR SAĞLIK ÇALIŞANLARI PLATFORMU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]