VAN’DA MEYDANA GELEN DEPREM NEDENİYLE VAN MERKEZ İLÇE VE ERCİŞ İLÇESİ DIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN TAZMİNAT VE FAZLA ÖDEME HAKKINDAN YARARLANMASI TALEBİ İLE DANIŞTAY’DA DAVA AÇTIK

Facebook
Twitter
WhatsApp

06.12.2011 Tarih ve 2011/2518 Sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Van ili ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle bu yerlerde görev yapan personele

tazminat ve fiilen fazla çalışma yaptırılan 657 Sayılı Kanuna tabi personele fazla çalışma ücreti ödenmesi ve öğretim elemanlarının geliştirme ödeneği oranlarında değişiklik yapılmasına ilişkin karar yürürlüğe konmuştur.

Ancak kararnamenin eki kararın 1. Maddesinin 1 No’lu paragrafında söz konusu kararnamenin uygulama alanı sadece bağlı yerleşim birimleri dâhil Van İli merkez ilçesi ve Erciş İlçesinde sürekli görevle fiilen çalışmakta olan personelle sınırlandırılmıştır. Depremden etkilendiği halde pek çok ilçe kapsam dışı bırakılarak bu ilçelerde görev yapan çok sayıda kamu emekçisi mağdur edilmiştir. Bu mağduriyetin giderilmesi için sendikamız tarafından Danıştay’da dava açılmıştır.
Ayrıca Konfederasyonumuz bu mağduriyetin giderilmesi için kamuoyu oluşturulması amacıyla, Van’da görev yapmakta olan kamu emekçilerine yönelik bir imza kampanyası (30 Ocak 2012 tarihine kadar) düzenleme kararı almıştır. Toplanan imzalar önümüzdeki günlerde belirlenecek bir tarihte konfederasyonumuz tarafından Başbakanlığa iletilecektir.

İmza Kampanyası Metni
BAŞBAKANLIK MAKAMINA
                               ANKARA

6.12.2011 tarihli ve 2011/2518 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Van ili ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle bu yerlerde görev yapan personele tazminat ve fiilen fazla çalışma yaptırılan 657 sayılı kanuna tabi personele fazla çalışma ücreti ödenmesi ile öğretim elemanlarının geliştirme ödeneği oranlarında değişiklik yapılmasına ilişkin karar yürürlüğe konmuştur. Kararnamenin eki kararın 1. maddesinin 1 No’lu paragrafında kararnamenin aksine sınırlandırma yapılarak sadece Van ili merkez ilçesi ile Erciş ilçesinde (bağlı yerleşim birimleri dahil) sürekli görevle fiilen çalışmakta olan personele tazminat ve fazla çalışma ücreti ödeneceği belirtilmiş, Ayrıca geliştirme ödeneği de arttırılmıştır. Kararnamenin eki kararda depremden etkilendiği halde kapsam dışı bulunan ilçeler bulunmaktadır. Örneğin Edremit ilçesi Van merkez ilçe ile yan yana olmasına rağmen kapsama alınmamıştır. Edremit ilçesinde meydana gelen hasarlar ile ilgili Van Valiliğinin hasar tespit listesi de yayımlanmıştır. Ayrıca depremden zarar gören Erciş ve Edremit dışındaki diğer ilçelerde de (Muradiye gibi) hasar tespitleri devam etmektedir. Kararname kapsam itibariyle eksiktir. Kararnamenin Van ilinin tamamını kapsaması için gerekli değişikliğin yapılması gerekmektedir.

Biz aşağıda imzası bulunan kamu görevlilerinin bu talebinin kabulü için gereğini arz ederiz.

Dava Metni İçin Tıklayınız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]