ORDU; İŞİMİZE, EMEĞİMİZE, YEMEĞİMİZE SAHİP ÇIKYORUZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Değerli Basın Emekçileri ve Kamuoyu,
Devlet memurlarının sosyal hak ve yardımları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş olup, bu Kanunla tanınan sosyal yardımlardan birisi de yiyecek yardımıdır.
657 sayılı Kanunun 212 nci maddesinde, Devlet memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde ve ne şekilde faydalanacakları ile bu yardımın uygulanmasına ilişkin esasların Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle tespit edileceği belirtilmiştir.
Devlet memurluğu yiyecek yardımı yönetmeliğinin EK-1’nci maddesi (Ek : 08.05.2011/27928 RG)  “ yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dâhil) ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlar, hastalar ve sosyal hizmet alanlar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır.”denilmektedir. Yine Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 89. Maddesinde de benzer hükümler yer almaktadır.   Bu maddelere istinaden;
Yataklı tedavi kurumlarında çalışan kadrolu personel, işçiler, hastalar, taşeron firma çalışanları, staj yapan öğrenciler, eğitim amacıyla diğer kurum ve kuruluşlardan gelen personeller, 112′ de çalışan personeller yemek servislerinden ücretsiz olarak yararlanmaktadırlar ancak Maliye Bakanlığı sözleşmeli olarak çalışan personelleri bu uygulamanın dışında bırakarak, yemek servislerinden ücret ödemek koşuluyla yararlanmalarını istemektedir.
Aynı kurum ve aynı şartlarda çalışacaksınız, aynı işi yapacaksınız, aynı ücreti alacaksınız ancak sözleşmeli olduğunuz için yemek servislerinden ücret ödemek kaydıyla yararlanacaksınız.
Bu durum Anayasanın eşitlik ilkesi ve temel hukuk kuralları açısından da tezatlık göstermektedir. Sözleşmeli çalışmak kader değildir, tercih de değildir, sözleşmeli  çalıştırma 21. Yüzyılda sömürü ve kölelik sistemidir.
Değerli Basın Emekçileri ve Kamuoyu,
Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve duyarlı sağlık emekçileriyle birlikte bu yanlış uygulamayı karşı demokratik tepkimizi göstermek amacıyla bugün yemekhanelere girmiyoruz ve hep birlikte simit yiyip ayran içiyoruz.
Maliye Bakanlığı’nın bu yanlış uygulamayı bir önce iptal etmesini ve sözleşmeli çalışanların da diğer çalışanlar gibi ücret ödemeden yemek servislerinden yararlanmasını istiyoruz.
Bu uygulamadan dolayı mağdur olan sözleşmeli çalışanlar adına sendikamız hukuki süreci başlatmıştır.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak geçmişte (20-21-22 Ocak 2009 tarihlerinde) yemek hakkımıza nasıl sahip çıktıysak bugünde aynı şekilde emeğimize de yemeğimize de sahip çıkıyoruz ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz.
SES ORDU  ŞUBE BAŞKANI
AHMET KADIOĞLU


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]