Sendikamız SES bilindiği gibi kamu emekçileri aleyhinde yapılan düzenlemeler ile ilgili olarak Sağlık çalışanlarının yanında olmuş ve hukuki süreçleri başlatarak yasal kazanımlar elde etmiştir. Bu gün Şanlıurfa Şube olarak Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi Devlet Hastanesinde 4/b sözleşmeli hemşire olarak çalışan üyemiz Derya GÜZEL Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine yer değiştirme suretiyle naklen atama (becayiş) sırasında ödenmeyen harcırahının ödenmesi istemiyle Sağlık Bakanlığı aleyhine Şanlıurfa Bölge idare mahkemesine açılan davada “davanın süre yönünden reddine” ilişkin vermiş olduğu kararda (2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca 60 gün içinde davanın açılması gerektiğine ilişkin hüküm) bir üst mahkemeye yaptığımız itiraz sonucu Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nce verilen karar bozulmuş ve üyemiz Derya GÜZEL lehine karar vermiştir.
Kararda “18.05.2011 tarihinde Şanlıurfa idare mahkemesince bakılan dava, 2577 sayılı kanunun 7. Ve 10. Maddelerine göre süresinde olduğundan mahkemece işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken davanın süreden reddedilmiş olması usul ve mevzuata aykırı olduğundan bozulması gerekmiştir” denilmektedir.    
Bundan sonra, Hükümetin özellikle emekçilerin çalışma yaşamına yönelik olarak gündeme getirdiği yasal düzenlemeler ve fiili uygulamalarla kamu emekçilerine yönelik özlük hakları ve kazanımları yapılan saldırılarla sendika olarak emekten gelen gücümüzü alanlarda ve hukuki yolları da kullanarak tüm emekçilerin yanında olacağız.25/01/2012 

                                                                                                                                                    Nazmi ÇETİNKAYA
                                                                                                                                                   SES Şanlıurfa Şubesi Hukuk Sekreteri

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]