Mersin Emek ve Demokrasi Platformu 21 Ocak’ta yapılacak olan Barış Mitingi için çağrıda bulundu. Mersin Gazeteciler Cemiyetinde 6 Ocak Cuma günü Saat 12.30’da bir araya gelen Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri basın açıklaması yapmıştır.Açıklamayı Platform adına BES Şube Başkanı Yusuf Kaya okudu.

ÜLKEMİZDE VE BÖLGEMİZDE SAVAŞ İSTEMİYORUZ

 

Değerli Basın Emekçileri,

Siyasi iktidar toplumun ezilen ötekileştirilen kesimlerinin taleplerini Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar ve onyılları bulan hapis cezaları ile susturmaya sindirmeye çalışırken,  işçilerin, köylülerin, hekimlerin, mühendislerin, toplumun ezilen tüm kesimlerinin talepleri görmezden gelmeye devam etmektedir. Kamusal alan piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda tasfiye edilmekte, başta eğitim ve sağlık olmak üzere paralı hale getirilerek milyonların yaşama hakkı elinden alınmaktadır.

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan kürt sorunundaki çözümsüzlük onbinlerce insanımızın hayatına mal olmuş, yıllar süren çatışma ve şiddet ortamı annelerin gözyaşlarının bir sel gibi akmasına neden olmuştur. AKP’nin çözümsüzlükteki ısrarı en son uluderede 35 insanımızın bombalanarak hayatlarına mal olmuştur. Bu sorunun demokratik bir ortamda çözülmesi için daha ne kadar insanımız ölmelidir, kaç ocağa ateş düşmeli, kaç anne daha göz yaşı dökmelidir. Bu sorunun demokratik, barışçıl bir zeminde muhatapları ile çözülmesi elzemdir.

            Taşeronlaştırma, özelleştirme, esnek ve kuralsız çalıştırma, milyonlarca insanımızın işsiz kalması, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hakkımızın elimizden alınması AKP iktidarının icraatlarından halka düşen pay olmuştur. Asgari ücreti 701 TL ye çıkaran siyasi iktidar ülkemizde açlık sınırının 1.100 TL olduğunu bilmiyormuş gibi çalışanları mağdur etmediğinin propagandasını yapmaktadır.

            Parasız bilimsel nitelikli ana dilde eğitim hakkı isteyen öğrenciler güvenlik kuvvetleri marifeti ile darp edildikten sonra yıllarca sorgusuz tutuklanmakta, çevreye ve doğaya sahip çıkanlar, HES ler ve nükleer santraller istemeyen köylüler örgüt üyesi yapılmakta, Grevli toplu sözleşme hakkı isteyen sendika yöneticileri örgüt üyesi olarak yargılanmakta ve yılları bulan hapisle cezalandırılmakta, İş güvencesi isteyen taşeron işçileri polis tarafından coplanarak biber gazı sıkılarak  gözaltına alınmakta, Bilim insanları, seçilmiş siyasi parti temsilcileri ceza evlerinde tutulmakta, gazeteciler örgüt üyeliği ile tutuklanmaktadır.  Yani  AKP iktidarının uygulamalarına karşı çıkan her toplumsal muhalefete bir örgüt bulunarak ceza evlerine atıldığı bir “ileri demokrasi” yaşamaktayız.

Değerli Basın Emekçileri,

            Ülkemizde bunlar yaşanırken başta ABD olmak üzere emperyalist güçlerin orta doğuyu kendi ihtiyaçları doğrultusunda yeniden dizayn etme,  çabaları bölgemizi içinden çıkılmaz bir savaşa sürüklemektedir. Emperyalist güçlerin orta doğuyu dizayn etme politikaları AKP iktidarı eli ile hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

            Komşularımız ile sıfır problem politikası iflas etmiş; neredeyse komşumuz olan her ülke ile savaş boyutuna ulaşılmış sorunlar yaşamaktayız. Başta Suriye ve iran olmak üzere orta doğudaki ülkelere uluslar arası emperyalist güçler savaş ilan etmiş AKP iktidarı da uygulamaları ile bu savaş politikalarında öncü karakol görevi yapar duruma gelmiştir.

            Türkiye halklarının orta doğu halkları ile bir sorunu yoktur, orta doğunun kadim halkları kardeştir. Emperyalist güçlerin başta Afganistan, Irak ve Afrika halklarına götürdüğü sözde demokrasi milyonlarca insanın ölümüne, yaralanmasına ve milyonlarca insanın açlık ve  yoksulluğa neden olmuştur. İşgal ettikleri ülkelere ölüm götüren emperyalistler ülke halklarının zenginlik kaynaklarını da talan etmişlerdir.

Sevgili Basın Emekçileri,

Bu nedenle biz Mersin Emek ve Demokrasi platformu olarak;

-Demokratik bir anayasa için.

-Emekçilerin iş güvencesi ve emek üzerindeki sömürünün son bulması için.

-Düşünce ve ifade özgürlüğü için.

-Örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması için.

-Kamunun talan edilmesine dur demek için.

-Parasız sağlık ve parasız eğitim hakkı için.

-Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması için.

– Gözaltında ve tutuklu bulunan bilim insanları, sendikacılar, örgencilerin ve seçilmişlerin serbest bırakılması için.

-Kürt sorununun barışçıl demokratik yöntemle çözülmesi ve silahların susması için.

-Eşit özgür vatandaşlık hakkı demokratik bir Türkiye için.

– Bölgemizde çalan savaş çanlarına dur demek için.

-Suriye ve İran’a yapılması muhtemel işgallere dur demek için.

YETER ARTIK SAVAŞ İSTEMİYORUZ DİYEREK, BARIŞ İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTMEK İÇİN.

21 OCAK 2012 GÜNÜ SAAT 12,00 İSTASYON MEYDANINDA TOPLANARAK MERSİNDEN BÜTÜN DÜNYAYA BARIŞ ÇAĞRISI YAPMAYA DAVET EDİYORUZ.

 

 

                                                                                  MERSİN EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU a.

                                                                                                   Yusuf KAYA

                                                                                              BES Şube Başkanı

 

 

                                                                                                                             

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]