KESK VE BAĞLI SENDİKALARA BASKILARA KARŞI ULUSLARARASI DESTEK

Facebook
Twitter
WhatsApp

Üyesi bulunduğumuz Kamu Hizmetleri
Enternasyonali (PSI) ve 270’den fazla sendikayı temsil eden
Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu(EPSU) ile Uluslar
arası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu
(ETUC), Eğitim Enternasyonali (EI), Avrupa Eğtiim Sendikaları Komitesi (ETUCE)’dan
Dayanışma Mesajı

Emek ve demokrasi
mücadelesinde en ön safta yer alan Konfederasyonumuza baskı ve engellemeler
karşısında uluslararası sendikalar, çeşitli emek ve meslek örgütleri ile siyasi
partilerden destek ve dayanışma mesajları gelirken, yan yana, omuz omuz omuza
olduğumuz dile getirildi.

16 Ocak 2012 tarihinde, ITUC, ETUC, PSI, EPSU, EI ve ETUCE tarafından
Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na gönderilen
mektup ile yaşananlar kınanarak Konfederasyonumuz ile dayanışma içerisinde
oldukları bildirilmiştir.

Mektup Aşağıdadır.

Sayın Başbakan,

Uluslararası Sendikalar
Konfederasyonu (ITUC), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Eğitim Enternasyonali
(EI), Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE), Kamu Hizmetleri
Enternasyonali (PSI) ve Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU)
olarak Türkiye’de sendikalara yönelen saldırıları sizlere bir kez daha duyurmak
için yazıyoruz.

Kamu Emekçileri
Konfederasyonu (KESK) hukuk uzmanı İsmet Aslan’ın 13 Ocak’tan beri gözaltında
olduğu konusunda üye sendikalarımız tarafından öğrenmiş bulunuyoruz. İsmet
Aslan’ın KESK’in Ankara’daki Genel Merkezi’ndeki ofisi polis tarafından basıldı
ve bilgisayarına el kondu. Daha sonra polis binanın geri kalanında da aramalar
yapmak istediyse de buna KESK üyeleri tarafından karşı çıkıldı ve
gerçekleştirilemedi. Bu polis baskını BDP’yi (Barış ve Demokrasi Partisi),
KESK’i, Eğitim Sen’i ve diğer kuruluşları hedef alan bir dizi ev araması ve
baskınların bir parçasıydı. Söz konusu operasyonun talimatı 10. İstanbul Özel
Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi. 

Bu polis baskını
Türkiye’de sendikalar kanununda yapılması tartışılan değişikliklere karşı
KESK’in hazırlamakta olduğu sendikal örgütlerin meşru faaliyetlerinden biri
olan kampanyadan ayrı düşünülemez. 

Bu ne yazık ki, Avrupa
hukukunun, uluslararası hukukun, Türkiye’nin de imzacısı olduğu Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) (Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkı Üzerine) 87
sayılı sözleşmesi gibi sözleşmelerin, Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesinin,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin garanti altına aldığı haklarını kullanan
Türkiye’deki sendikaların karşılaştıkları güçlüklere başka bir örnektir. Bu hakların
pratik olarak hayata geçmesine saygı gösterilmemektedir.

ITUC, ETUC, PSI, EPSU,
EI ve ETUCE olarak bir kez daha sendika üyelerini yıldırmaya yönelik bu
uygulamalara bir son vermenizde ısrar ediyoruz. Türkiye’deki kardeş
sendikalarımızı, demokrasi, insan hakları ve sendikal özgürlük mücadelelerinde
desteklemeyi sürdüreceğiz.

Sharan Burrow ITUC Genel Sekreteri 

Bernadette Ségol ETUC Genel Sekreteri

Peter Waldorff PSI Genel Sekreteri 

Carola Fischbach-Pyttel EPSU Genel Sekreteri

Fred van Leeuwen EI Genel Sekreteri

Martin Rømer ETUCE Avrupa Direktörü 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]