SES Şanlıurfa Şubesi Başkanı İsmet KARADAĞ
sendikamızın ilkelerinden olan evrensel ve insanı değerleri savunduğu için

bu
gün gözaltına alınmıştır. Urfa Eğitim-Sen ve SES Şube yöneticileri de üç ay
önce demokratik ve anayasal haklarını kullanarak basın açıklamasına
katıldıkları için hukuksuz bir şekilde gözaltına alınıp tutuklanmışlardı. İlk
mahkeme de serbest bırakıldılar. Suçlamalar ise sudan sebeplerdi.
Konfederasyonumuz KESK ve bağlı sendikalar olarak kamu emekçilerini sefalet
koşullarına mahkum etmeyi hedefleyen 4688 Sayılı yasa tasarısı başta olmak
üzere, sağlık ve sosyal hizmet  alanında  iş güvencemize ve sağlık hakkımıza
yönelik  yasalar ve KHK’lar çıkarılırken
siyasi iktidarın tüm bu saldırı politikalarına karşı sürdürdüğümüz mücadelenin
yükseldiği bir dönemden geçtiğimiz bilinmektedir.

Özellikle yüz binlerce kamu emekçisinin
talepleri için alanlara çıktığı 21 Aralık grevimizle mücadelenin belli bir ivme
kazandığı aşikar olan bu dönmede yaşanan gözaltı ve tutuklamalar tesadüf
değildir. Urfa şube başkanımızın da çalıştığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 21
Aralık grevi görkemli geçmiş ve yüzde yüze yakın iş bırakma olmuştur. Bunu
hazmedemeyen AKP yandaşlarının Şube başkanımız İsmet Karadağ’ı hedef alması
mücadelenin sönümlemesine yönelik bir saldırıdır. SES’in fiili meşru
mücadelesini engelleyemeyeceğini bilenler kamu emekçileri arasında
saygınlığımızı zedelemeye yönelik hiçbir dayanağı olmayan operasyonlarla
başarılı olacaklarını ummaktadır.

Ülkede insan hakları savunucularına,
sendika yöneticilerine, akademisyenlere, Kürtlere, Ermenilere, Alevilere,
gazetecilere, sanatçılara kısacası AKP gibi düşünmeyen herkese ve her kesime
uygulanan bu zülüm bu işkence bitene kadar haklı mücadelemiz devam edecektir

Sendikalarımızı temsil eden yönetici ve
üyelerimiz bizim haklı mücadelemizin onurudurlar ve bilinsin ki bizler
onurumuzu savunmak için hiçbir şeyden kaçınmayacağız ve bedeli ne olacaksa
olsun ödemekten geri durmayacağız.

Sendikamız ve bağlı bulunduğu konfederasyon
KESK, kurulduğu günden bu güne dünyanın neresinde olursa olsun insan
ölümlerinin olmaması ve insanların, insanlık onuruna yakışan bir şekilde yaşam
sürdürmeleri için mücadele sürdürmüştür.

Aylardır KESK’e bağlı sendikalara yapılan
baskı, gözaltı ve saldırılar kamuoyuna yansımaktadır. Oysa KESK’e bağlı
sendikaların söylemleri en ince ayrıntısına kadar incelendiğinde evrensel
değerlerin savunulduğu ve insanlığa verilen değer görülecektir. İnsana saygı
duymanın, insan onurunu savunmanın suç sayıldığı, yasama-yürütme ve yargının
tek elden yönetildiği bir ülkede düşünce ve ifade özgürlüğünün, örgütlenme
özgürlüğünün ayaklar altına alındığı ve AKP gibi düşünmeyen kim ve ne olursa
olsun kişi yada kurumların etiketlendiği, terörize edildiği, ötekileştirildiği,
görülmekte ve bu duruma meşruluk kazandırılmaktadır.

Sözde güvenlik ve ileri demokrasi adına
yapılan bu tür hukuk ve demokrasi dışı müdahaleleri yaşamaktan ve bize
yaşatılmasından utanç duyuyoruz. Peki bunu uygulayan güçler; Bu ülkede
demokrasinin işletilmesi için mücadele eden masum insanları öldürmekten,
gözaltına almaktan, baskılar uygulayarak ötekileştirmekten utanmıyorlar mı?
İnsanlara uygulanan bu hukuksuzluk bu keyfiyetçilik ne zaman ve nereye kadar
devam edecek? Bilinmez mi ki rüzgar eken fırtına biçer.

Haklı mücadelemizi savunan SES Şanlıurfa
Şubesi Başkanımız İsmet KARADAĞ ve gözaltına alınan diğer insanların bir an önce
serbest bırakılması, yaşatılan bu hukuksuzluğa ve adaletsizliğe bir an önce son
verilmesini istiyoruz.

Bizler bugüne kadar insanların devlet
eliyle öldürülmemesi, temel insan hak ve özgürlüklerin ayaklar altına
alınmaması, gözaltında insanların öldürülmediği, vatandaşın hizmet alırken
itilip kalkılmadığı, kolluk güçleri tarafından vatandaşlara orantısız gücün
kullanılmaması için, adamcılığın, torpilin, yandaşlığın olmaması için
demokratik haklarımızın kullanılması için mücadele ettik ve mücadelemize devam
ediyoruz.

Bizler Roboski (Uludere)  katliamını bir defa değil bin defa daha
kınıyoruz. Başkanımız İsmet KARADAĞ’ın yaptığı suç ise bizler de bu suçu
işledik ve işlemeye devam edeceğiz.

                                                                                                                 
                       MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]