ŞANLIURFA’DA USULSÜZ ATAMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Facebook
Twitter
WhatsApp

Dikkat !  Sağlık müdürlüğü, milletvekili ve yandaş sendika üçgeni tehlikeli, hukuksuzluk ve hak yiyen üçgenidir.
      Hatırlanacağı gibi Haziran 2011 genel seçimleri öncesi yıllardır mücadelesini verdiğimiz sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçişi gerçekleştirildi. Tabi kadroya geçişler olunca yıllardır ilçelerde hizmet eden sağlık emekçilerinin haklı olarak il merkezine geçme isteklerinin önündeki engel kalkmış oldu. Ağustos 2011 de her zaman çalışanların umuduyla oynayan yine kendilerine üye yapmak için her yolu deneyen yandaş sendika iş başına geçti ilçe ilçe dolaşıp sağlık emekçilerine  ” kadroya geçtiniz eğer bize üye olursanız il merkezine naklinizi yaparız” şeklinde tekliflerde bulunduğu şikayetleri sendikamıza ulaştı. Bizde bu konu ile ilgili kamuoyunu il sağlık müdürlüğü önünde bir basın açıklamasıyla ilgilendirdik. Bu sendikanın yaptığının ahlaki olmadığını, bu sendikanın kendini atama merciinin yerine koyduğunu dolayısıyla çalışanların umuduyla oynadığını, il içi nakillerin sağlık bakanlığı yönetmeliklerince olması gerektiğini ve kriterinin de hizmet puanı olduğunu söyledik. Ve ardından bu konuyu il sağlık müdürüyle görüştük. Sağlık müdürü de bize bu tür söylentilere aldırış edilmemesi, Sağlık bakanlığı il içi nakil yönetmeliğinin açık olduğu dolayısıyla her yıl belli dönemlerde il içi atama için ilana çıktıklarını ve atamaların hizmet puana göre gerçekleşeceğini söyledi.
    Biz de sendika olarak bu konunu takipçisi olacağımızı, çünkü bu konuda sağlık müdürlüğünün sicilinin bozuk olduğunu belirttik:  Şöyle ki  2010 Aralık ayında ilimiz aile hekimliği uygulamasına geçti ve sağlık ocaklarında çalışan ve aile hekimliğine geçmeyen sağlık personelinin devlet hastanelerine bakanlık genelgesi doğrultusunda hizmet puanına göre atamasının yapılması gerekirken o dönem yine yandaş sendika devreye girmiş ve kendi üyelerinin puanlarına bakılmaksızın geçişini sağlamış ve 15, 20 yıllık memurlar geçememiş ancak kendilerine üye olan 2-3 yıllık çalışanları sağlık müdürlüğü eliyle atamasını yaptırmıştı bununla ilgili elimizde sayısız kanıt var.
   Gelinen aşamada il sağlık müdürlüğü bakanlık genelgelerini hiçe sayarak 2011 yılı il içi atamaları yapmamış ancak AKP’nin bir milletvekilinin isteği doğrultusunda ve yandaş sendikanın bildirdiği onlarca kişinin nakli usulsüzce ve hukuksuzca yapılmıştır. Elimizde onlarca isim var tabi bizim ulaşamadığımız onlarca isim de yine usulsüzce atamaları yandaş sendikaya üye olma karşılığında bu milletvekili, sendika ve sağlık müdürlüğü üçlüsü tarafından yapılmıştır. Biz sendika olarak resmi yazıyla il sağlık müdürlüğünden son 6 aydır ataması yapılan personelleri açıklamasını istedik ve yine yetkililerle görüştük ancak bize bilgi veremeyeceklerini hem yazılı hem de sözlü olarak ifade ettiler. Bize kendi yetkilerini kullandıklarını ihtiyaca binaen bu personelleri atadıklarını söylediler. Bizde bu kadar çok personele ihtiyaç varsa bunun hizmet puan esasına göre yapılması gerektiği bütün çalışanların bundan faydalanma hakkı olduğunu belirttik. Tabi minareyi çalan kılıfını uydurur misali bir açıklama bu. Çünkü kendi usulsüzlüklerini kendileri deşifre etti yine aynı yöntemle ihtiyaca binaen il merkezine aldıkları bir sağlık çalışanının 2 hafta sonra yandaş sendikanın üyesi olmadığını fark edince bu üçlü koalisyon derhal harekete geçmiş bakanlık kanalıyla bu atamanın yönetmeliğe aykırı olduğunu belirterek bu sağlık çalışanın ataması iptal edilerek ilçeye geri gönderilmiştir. Şimdi; soruyoruz
        Halkın kendine hizmet etmesi için seçip meclise gönderdiği bir milletvekili neden asıl işini bırakıp atamalarla uğraşır, yine kanunlarla ve 4688 sayılı sendikalar kanununda açık bir şekilde personelleri arasında ayrım yapması yasaklanan kurum amirleri neden bu usulsüzlüğü yapar.
Eğer atamasını iptal ettiğiniz sağlık çalışanının nakli, yönetmeliğe aykırıysa neden sayıları yüzleri bulan yandaşlarınızın atamasını iptal etmediniz zira yönetmelikler yandaş olma ya da olmamaya bağlımı işliyor.
Yine bu atamaları neden ilana çıkıp il içi tayin yönetmeliğini işletmediniz, yoksa bu yolla yandaş sendikanızın üyesi olmayan torpilsiz personelin de bundan faydalanacağını mı düşündünüz.
Evet buradan bu usulsüzlüğü yapanlara sesleniyoruz kendinize gelin,ve buna aracılık yapanlara sesleniyoruz kendinize gelin,ve tüm bunlara seyirci kalanlara sesleniyoruz kendinize gelin sizler açıkça  kul hakkı yiyorsunuz, sizler açıkça kanunsuz  iş yapıyorsunuz bunun vebali ve bedeli ağırdır.
Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olarak bu kanunsuzluğun peşini bırakmayız çünkü mücadele geleneğimizde haksızlık ve hukuksuzluğa karşı direnmenin binlerce örneği vardır.Bunun da sonuna kadar hesabını meşru ve hukuki zeminde sorarız. Bu hafta bu usulsüzlüğü yapan ve bu atamalarda imzası olan tüm yetkililer hakkında; yönetmeliğe aykırı davranmak, bunu yaparken çıkar sağlamak,4688 sayılı kamu sendikaları kanununa uymamak, personel arasında ayrım yapmak, personeli kin ve nefrete sevk etmek ve görevini kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacağız. Elimizde onlarca isim var savcılığın talep etmesi durumunda zaten il sağlık müdürlüğünde bu yolla kaç kişinin atamasının yapıldığı ortaya çıkacaktır.
Biz SES Şanlıurfa şubesi olarak hukuki mücadelemizi sonuna kadar, hatta gerekirse anayasa mahkemesine kadar bu konuyu taşıyacağız yine konuyu tüm boyutlarıyla genel merkezimiz aracılığıyla sağlık bakanlığına ileteceğiz ve müfettiş talep edeceğiz ve kamuoyunun da bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Saygıyla duyurulur.30/01/2012
                                                                                SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ
                                                                                    SENDİKASI YÖNETİM KURULU ADINA  
                                                                                                  İSMET KARADAĞ                  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]