SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) Kdz. Ereğli üyelerinin düzenlediği dayanışma yemeğinde; son dönemde emekli ve tayin olan sendika üyelerine plaket verildi. İşkolundaki sendikal sürece yaptıkları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür edildi. Yapılan konuşmalarda; son dönemde yoğunlaşan iktidar baskı ve engellemelerine karşın sağlık emekçilerinin örgütlülüğe olan inançlarının artarak sürdüğü, sağlık emekçilerinin geleceğe umutla baktıklarının bilinmesinin istendiği belirtildi. Çok zor koşullarda sağlık hizmetini sunan sağlık emekçilerinin; parasız sağlık hizmeti hakkının takipçisi olduğu, en temel anayasal hak olan sağlık hizmetinin kusursuz ve erişilebilir şekilde verilmesi gerektiği, SES’in bu konuda iyi bir örnek oluşturduğu belirtildi. Reçetelerde ve tedavilerde sürekli artan katkı paylarının, sadece ranta yönelik kurgulanan ve hayata geçirilen “sağlıkta dönüşüm” yalanının artık toplum nezdinde bilindiği belirtildi.
Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar görev yapan ve emekli olan; ya da kurumdan ayrılan-tayin olan personele plaketleri, yine halen görevde olan sağlık emekçileri tarafından verildi.
İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]