İZMİR: USULSÜZ İHALE VE KAMU ZARARI TESPİT EDENE İL DIŞI SÜRGÜN, USULSÜZLÜK YAPANLARA ÖDÜL !

Facebook
Twitter
WhatsApp

 BASINA ve KAMUOYUNA,

 İzmir SHÇEK İl Müdürlüğü’nde usulsüz ihale, yolsuzluk ve
kamu zararına yol açan uygulamalara devam ediyor.

Foça Reha Midilli Huzurevi’ne, İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü’nce yapılan satın alımların ihale yasasının öngördüğü usul ve
esaslara uyulmaksızın gerçekleştirildiği ve kamu zararı oluştuğu müfettiş
raporuyla tespit edilmiştir.

Usulsüz İhale ve Kamu
Zararı Tespit Edene İl Dışı Sürgün, Usulsüzlük Yapanlara Ödül !

Foça Reha Midilli Huzurevi’ne tayini çıkartılan Şafak ÖZŞAH
göreve başladıktan sonra huzurevinde tespit ettiği bazı ihale, yolsuzluk ve
usulsüzlükleri İzmir SHÇEK İl Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirmiş, ancak İl
Müdürü Zekeriya ERTAŞ bu usulsüzlükleri soruşturmak yerine üyemiz Şafak ÖZŞAH’I
Edirne İline sürgün ettirmiştir. İhaleleri usulüne uygun yaptırmayan ve
müfettiş raporunda “idari ve mali konularda bilgisiz” olarak ifade edilen E.Ü.
ise huzurevine müdür vekili olarak atanmıştır.

İzmir Valiliği’ne durumun yazılı olarak bildirilmesi üzerine
İzmir Valiliği’nce SHÇEK Genel Müdürlüğü’nden müfettiş talebinde bulunulmuş,
Foça Reha Midilli Huzurevine yapılan satın almalar ile ilgili inceleme ve
soruşturma yapmakla görevlendirilen Başmüfettiş Derviş Kurtuluş tarafından
düzenlenen 08.08.2011 gün ve 07 sayılı raporda;

         
İl
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce oluşturulan komisyon tarafından yapılan satın
alımların ihale yasasının öngördüğü usul ve esaslara uyulmaksızın
gerçekleştirildiği ,

         
Teknik
şartname gerektiren satın alımlarda teknik şartname hazırlanmadan, satın
alınacak malın teknik kriterleri ve özelliklerine bakılmadan göstermelik olarak
bir firmaya üç teklif mektubu hazırlattırılarak alım yapıldığı,

         
Yapılan
alımlarda satın alma ve muayene komisyon üyesi olarak imza atan kişilerin bu
alımlardan bilgilerinin olmadığı,

         
Alımlarla
ilgili olarak piyasa araştırması yapmadıkları,

         
Taşınır
kayıt ve kontrol yetkilisinin teslim edilen malları görmeden taşınır işlem fişi
kestiği,

Böylelikle Foça Reha Midilli Huzurevi ile ilgili İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü’nce yapılan alımlarda ihale yasasına, taşınır mal
yönetmeliğine uyulmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce yapılan ihale
sonucu huzurevinin bahçe düzenlemesi için yapılan ihalede satın alınan toprağın
508,292 m³
eksik toprak teslim edilmesinde kamu zararı oluşmasında satın alma komisyon
başkanı Hüseyin ŞAHİN ve komisyon üyelerinin hafriyat firmasına haksız yapılan
ödemeden dolayı meydana gelen kamu zararının tahsiline

Foça Reha Midilli Huzurevi Müdür Vekili E.Ü.’nün “yaşlılar ve
personel ile uyumlu bir çalışma sergilememesi, idari ve mali konularda
bilinçsiz olması” görev yapması durumunda huzursuzluğun ve idari boşluğun daha
da artacağı tespiti,

Öte yandan satın alma komisyon başkanı ve üyeleri ihale
yasasına aykırı uygulamaları nedeniyle 3628 sayılı yasa kapsamında işlem
yapılmak üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına
karar verilmiştir.

SHÇEK Genel Müdürlüğü’nce İzmir Valiliği’ne gönderilen
soruşturma raporu ve makam onayında, bütün usulsüz ihale ve kamu zararı
oluşmasında asıl sorumlusu olan, İl Müdür Vekili Zekeriya ERTAŞ’IN sorumlular
içinde kasıtlı olarak gösterilmediği dikkat çekicidir.

İhalede usulsüzlük yapanlar 4734 sayılı kamu ihale kanunun
ilgili maddeleri gereğince görevden el çektirilmeleri gerekirken satın alma ve ihalelere
devam etmektedirler.

Sonuç olarak korunmaya muhtaç çocuk, kadın, engelli, genç ve
yaşlıların bakım ve korunmasını sağlamakla yükümlü yetkililer görevlerini
kötüye kullanmışlardır.     

    

                                                                                                                             SES
İZMİR ŞUBE


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]