Konfederasyonumuz KESK  ve sendikamız SES  SAĞLIKTA YIKIM POLİTİKALARINA karşı yürüttüğü
mücadele yüzünden çok defa  anti
demokratik uygulamalarla karşı karşıya kalmıştır ve kalmaya da devam
etmektedir. Baskılar, soruşturmalar, sürgünler yargının işyeri mahkeme
kararları olarak uygulanmaktadır.

 Sağlıkta Dönüşüm adı altında 2003 yılında
başlatılan SAĞLIKTA YIKIM PROGRAMI sağlık çalışanlarını etkilemeye devam
ediyor. Bizler SES olarak bu program karşısında mücadelemizi sürdürürken,
karşımıza antidemokratik engeller konmaya çalışılmaktadır. Bu baskılar ve
engeller son olarak Süreyyapaşa Eğitim Araştırma Hastanesinde de yaşanmaya
başlamış ve son olaylarla iyice gün yüzüne çıkmıştır.

24 Haziran 2011 tarihinde
göreve gelen Başhekimimiz İrfan Yalçınkaya göreve başladığı gün “çalışanların
çalışma ortamında huzura ve motivasyona ihtiyacı olduğunu, sorun değil çözüm
üretecek bir idareci” olacağını yazılı olarak da bildirmiştir. Söylemleriyle
çalışma barışını sağlayacağını taahhüt ettiği halde pratiği bununla
uyuşmamaktadır.

Hastanemiz web sitesinde
kendi kişisel görüşlerini önplana çıkartarak çalışanlar arasında ayrımcılık
yaratmış, iyi niyetli olmayan ve sendikamızı hedef gösteren ifadelere yer
vererek sendikalara karşı eşit mesafede olmadığını göstermiştir, Ardından da
tutum ve davranışlarıyla bu süreci hızlandırmıştır.

Sendika üye ve
temsilcilerimizin yer değişiklikleriyle sendika ayrımı yaptığını, kayırmacı bir
tavırla göstermiştir. Hemşirelere yönelik yapılan servis değişiklikleri ile
ilgili sendikamızın idarenin yanlı tutumunu düzeltmesi ve bu konuda şeffaf
olunması hakkında 29 Kasım 2011 tarihinde fakslamış olduğu resmi yazının
sonrasında, sendika temsilcilerimizin, bulundukları konum itibariyle sorumlulukları
alınmış, tehdit baskı ve sindirme tutumuna gidilmiştir. Bu kadar açık bir
şekilde temsilci ve üyelerimize mobbing uygulanmıştır.

Bizlerin hak arama,
emekten yana verdiği mücadelenin önüne engel olmaya çalışmışlardır.

Biz SES olarak
başhekimimizin biz sağlık emekçileri yerine; kendi döneminde başlayan döner
sermayelerin azalmasıyla, servislerde tayinlerden dolayı oluşan hemşire
açığının kapatılmasıyla ilgilenmesini, idarenin bu tutumundan dolayı 50 den
fazla hemşire arkadaşımızın talep ettiği il içi tayinleri çözümlemek için çaba
sarfetmesini istiyoruz. Çünkü bu tayinler olmadan bile 1 kişiye 7 nöbet
verilerek çalışma koşulları daha da ağırlaştırılmakta, özel yaşamların olumsuz
olarak etkilendiği görmezden gelinmektedir.

Biz SES üyesi Sağlık
Emekçileri ile uğraşarak harcadığı eforu, göreve başladığı ilk gün söylediği
şekilde çalışanların “huzur ve refahı” için harcamasını bekliyoruz.

 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
olarak başından beri; Halkın sağlık hakkını ortadan kaldıran, sağlık
çalışanlarının haklarını gasp eden, sağlığı özelleştirerek “Paran Kadar
Sağlık” dönemini başlatan, çalışanların iş güvencesini yok eden, taşeron
çalıştırmayı kural haline getiren Sağlıkta Dönüşüm Programına ve bu dönüşümün
uygulayıcılarına karşı mücadelemiz devam etmektedir, edecektir.

 

AYRIMCI POLİTİKAYA VE SİYASİ KADROLAŞMAYA HAYIR!..

 

SES ANADOLU ŞUBE

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]