YARIN (21 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ) TÜM TÜRKİYE’DE GREV’DEYİZ!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Konfederasyonumuza bağlı
sendikalarımız Eğitim Sen, SES, Tüm Bel Sen, BES, ESM, Tarım Orkam Sen, Haber
Sen, Yapıyol Sen, BTS, Kültür Sanat Sen, DİVES 21 Aralık Grevi için bütün
illlerde çeşitli çalışmalar gerçekleştirerek yarın yapılacak olan eylem
hazırlıklarını tamamladı. 21 Aralık
Grevi’nin temel nedenleri özetle şu şekilde sıralandı.

Uygar dünya ülkelerinde 50
yıl önce tanınan grevli toplu sözleşme hakkı bu ülkenin “ileri demokrasi”yi
ağzından düşürmeyen iktidarı tarafından bizlere çok görülmektedir. Kamu
emekçilerinin yıllardır verdiği meşru mücadele, uluslararası sözleşme ve
anlaşmaların yanı sıra Anayasanın 90. maddesi yok sayılarak Grevli Toplu
Sözleşme hakkımız engellenmeye çalışılmaktadır. 4688 Sayılı yasada değişiklik
öngören kanun tasarısı taslağı var olanın da gerisinde düzenlemeler
içermektedir. Bu nedenle;

*Grevli Toplu
Sözleşme İÇİN,

Kamuda esnek, güvencesiz ve
performansa dayalı çalıştırma temel istihdam biçimi olmuştur. Taşeronlaştırma
ve özelleştirme uygulamalarıyla kamu sermayeye peşkeş çekilmiştir. Kamu
hizmetlerinin ticarileştirilmesi için çıkarılan yasalar yetmezmiş gibi Kanun
Hükmünde Kararnameler ile bu sürece son nokta konmak istenmektedir.

*Güvenceli istihdam
İÇİN,

TÜİK verilerine göre
nüfusun %16.9’u yoksulluk sınırlarının altında yaşamaktadır. Açlık sınırı 1.000
TL, yoksulluk sınırı 3.000 TL dolayındadır. Dolaysıyla asgari ücretin net
olarak 1000 TL olması, tüm çalışanların maaşlarının 1000 TL’sinin vergi dışı
tutulması gerekmektedir. Oysa kamu emekçileri ortalama 1.500 TL maaş alarak
açlığa yakın, yoksulluğa uzak bir yaşam mücadelesi vermektedir. Milyonlarca
insanımıza layık görülen 659 TL’lik asgari ücretten bile vergi kesintisi
yapılmaktadır. Hükümet, gerçek enflasyon rakamlarını çarpıtarak maaşlarımıza %3
– %4 gibi sefalet artışı yapmaya devam etmektedir. Bu nedenle;

*İnsanca Yaşayacak Temel Ücret İÇİN,

Yıllardır maaşlarımıza
yapılan yüzdelik zamlar “Ek Ödeme” statüsüne sokularak emekliliğimize
yansıtılmadığı için çalışırken yaşadığımız sefalet koşulları emekliliğimizde
daha da derinleşmektedir. Ek ödemelerin emekli maaşına yansıtılmamasından
dolayı kamu emekçileri en az %30 dolayında kayba uğramaktadırlar. Devlet ek
ödemeleri emekli keseneği dışında tutarak hem emekli keseneği için kendi vermesi
gereken katkıdan kurtulmakta hem de emeklilerin sefalet koşullarında yaşamasına
neden olmaktadır.  Bu nedenle;  

*Ek Ödemelerin
Emekli Aylıklarına Dahil Edilmesi İÇİN, 

AKP iktidarı tarafından
“çoğulculuk” adı altında tekseslilik, “ileri demokrasi” adı altında
yeni bir diktatörlük biçimlendirilmektedir. Özel Yetkili Mahkemeleri ve Terörle
Mücadele Kanunu’nu kendisine kalkan yapan AKP iktidarı önünde diz çökmeyi kabul
etmeyenleri hukuksuz biçimde gözaltına almakta, tutuklamaktadır. Bu ülkenin
cezaevleri aylarca, hatta yıllarca mahkemeye çıkarılmayı bekleyen insanlara
doludur. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi yürütenler de AKP’nin
baskılarından payına düşeni almaktadır. Bugün KESK’in toplam 33 yönetici ve
üyesinin hala tutuklu olması da sendikal hak ve özgürlükleri için mücadele
edenlere tahammülsüzlüğün vardığı boyutları göstermektedir. Bu nedenle;

*Baskı, Ceza Ve
Sürgünlerin Durdurulması İÇİN,

21 Aralık Çarşamba
günü, Edirne’den Kars’a, Ardahan’dan Hakkari’ye, Van’dan İstanbul’a,
Antalya’dan Trabzon’a, İzmir’den Diyarbakır’a kadar tüm illerde GREV!DEYİZ!

21 Aralık Çarşamba günü,
tüm illerde emekçiler greve çıkarak, işyerleri önünde toplanıp şehrin en işlek
merkezlerine yürüyerek basın açıklamaları yapacak, grev halayı çekeceklerdir.
Dört büyük şehrin toplanma yeri ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.

Taleplerimiz, sadece kamu
hizmeti verenlerin değil kamu hizmeti alan 75 milyon insanımızın ortak
talebidir. Sağlık ve eğitim başta olmak üzere kamu hizmetlerinin
piyasalaştırılmasına karşı grevdeyiz. Emeklilerimizin sefalet koşullarına karşı
grevdeyiz. Çocuklarımızın geleceği için grevdeyiz.

Bu nedenle
yurttaşlarımızın; 21 Aralık’ta acil sağlık hizmetleri dışında hastanelere
gitmeyerek, çocuklarını okullara göndermeyerek, devlet kurumlarındaki işlerini
bir gün sonraya erteleyerek grevimizi/grevlerini destekleyeceklerine
inanıyoruz.

 

BAZI ŞEHİRLERİN
TOPLANMA YERİ VE SAATİ

ANKARA:  
     Ziya Gökalp Caddesi, SSK İşhanı Önü. SAAT: 12.00

İSTANBUL:  
   Beyazıt Meydanı. SAAT : 13.00

İZMİR:  
         Konak Meydanı. SAAT: 12.00

DİYARBAKIR:  
Dağkapı Meydanı. SAAT: 12.30

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]