SAĞLIKTA KATKI PAYINI ARTIRANLAR GERÇEK KATKI PAYINI KENDİLERİNE YAPTI !

Facebook
Twitter
WhatsApp

Vatandaşlardan
hastanelerde alınan ‘katılım Pay’larını artıran yasa tasarısı dün (22 Aralık
2011) gece saatlerinde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasallaştı. Diğer
taraftan aynı yasaya son anda eklenen madde ile halka alay edercesine,
milletvekili emeklilik maaşları 3 bin TL ile 5 Bin TL arasında artırıldı.

Bilindiği
gibi sağlığın ticarileştirilmesine son verilmesi ve ek ödemelerin emeklilik maaşlarına
yansıtılmaması sonucu yaşanan haksızlığın giderilmesi yılardır
Konfederasyonumuzun ve kamu emekçilerinin ana talepleri arasında yer
almaktadır. Daha 2 gün önce tüm yurtta yüz binlerce kamu emekçisi ve sağlık
çalışanı “İnsanca Bir Yaşam” için grev hakkını kullanarak taleplerine tekrar
dikkat çekmiştir.  

Ancak yüz
binlerce kamu emekçisinin ve halkın taleplerine kulaklarını tıkayanlar, aile
hekimlerinin yazdığı reçetelerden de 3 TL katkı payı alınması, 3 ilaçtan sonra
ilave 1 TL daha katkı alınmasını düzenleyen yasayı kabul etmiştir. Vatandaşı
“katkı payı” adı altında soyan yasaya son anda eklenen madde ise,  21
Aralık grevimizin ‘tüm çalışanların emeklilik maaşlarının artırılması’
talebimizin milletvekilleri tarafından nasıl sahiplenildiğini! Göstermesi
açısından ibret vericidir. 

Yasaya
eklenen maddeye göre sadece 2 yıl milletvekilliği yapmış olan bir kişi emekli
olduğunda Cumhurbaşkanı aylığına endeksli olarak emeklilik maaşı alacak. Bu
rakam bu gün için 5 bin 300 TL olan emeklilik maaşının 8 bin TL tutarına
çıkarılması demek. Ayrıca yeniden seçilen emekli vekillerin aylığından yapılan
yüzde 15 oranındaki “sosyal güvenlik destek pirimi”  kesintisi de
kaldırıldı. Yani, emeklilik hakkını elde eden ancak halen milletvekilliği yapan
vekillerin maaşları ise 5 bin lira artarak ellerine geçen aylık tutar 19 bin
300 TL’ye çıkarıldı.

Çalışanlar
hak ve özgürlükleri için grev yaptığında, “halk mağdur ediliyor” diye yaygara
koparanlar, bu düzenleme ile gerçekte halkı kimin mağdur ettiğini bir kez daha
gözler önüne sermiştir. 

2 milyonu
aşkın kamu emekçisi, ek ödemeler maaşlarına yansıtılmadığı için emeklilik
maaşlarında ortalama en az %30 hak kaybına uğrarken,

Net 659 TL
olan asgari ücrete %3 gibi komik bile olmayan artış oranı öngörülürken, 

Milletvekili
emekli maaşlarını %50 oranında artıran bu düzenleme kabul edilemez. 

Yapılması
gereken bellidir. Derhal sağlık hakkının tamamen ticarileştirilmesine yol açan
yasalar geri çekilmeli, tüm çalışanların emeklilik aylıklarına en az
milletvekillerinin emeklilik maaşlarına yapılan oranda zam yapılmalıdır.

Cum, 23
Aralık 2011

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]