Biz SES- Türk Sağlık Sen ve Kayseri Tabip odası olarak
sağlık alanında yaşanan değişiklikler hakkında (Tam Gün, Kamu Hastane
Birlikleri,  Hastanelerin Birleştirilmesi, Kanun Hükmünde Kararname vb)
başta üyelerimizi ve çalışanları bilgilendirmek amacıyla Panel yapmak istedik.
Panelimize de TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Osman Öztürk ü davet ettik. Bu
nedenlede Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans salonunu 14 Aralık
Çarşamba günü 12:00-13:30 saatleri arası istedik. Salonu 30 Kasım tarihinde
istedik salonun boş olmasına rağmen tam 8 gün sonra bize olumsuz cevap
verilerek salonu kullanamayacağımız bildirildi. Ve başhekim beyle yaptığımız
görüşmede “bize çalışanları bu konuda bilgilendirmenizi istemiyorum”
diyerek salonu vermeyeceğini tekarar söylemiştir. Biz de bu durumu protesto
etmek, başhekim Doç. Dr. Hüseyin Arınç ı kınamak üzere Türk Sağlık Sen ve SES
olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin önüne Siyah Çelenk
bırakma eylemi yaptık.

SES KAYSERİ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]