Değerli basın emekçileri, değerleri
kamu emekçileri, değerli halkımız;

Sağlıktaki piyasalaşmaya,
özelleştirmelere dur demek sağlık hakkına sahip çıkmak için buradayız.

AKP hükümetinin 2002 yılında
başlayan sağlıkta dönüşüm ve değişim bizce yıkım olan programı 2 Kasım günü 663
sayılı kanun hükmünde kararnameyle son aşamaya getirildi. Sağlığı piyasaya
açarak ticarileştiren, sermayeye devreden bu programın gerçekte bir “sağlıkta
bölüşüm” planı olduğu artık daha iyi anlaşılıyor. Bu program sağlık
hizmetlerini tamamen paraya endeksliyor; çalışanların iş, ücret ve gelecek
güvencelerini ortadan kaldırıyor.

Sağlık hizmetlerinin finansman
yapısı değiştirildi. Artık hizmet almak için vergi vermek yetmiyor.1 Ocak 2012 yılından
itibaren genel sağlık sigortası yürürlüğe girecek ve aylık geliri asgari
ücretin 1/3 den fazla olan herkes sağlık primi ödemek zorunda, ödemediği
takdirde sağlık hizmeti alamayacaktır. Bu da yetmez. Muayene, katılım payı
yanında ilaç, tedavi, tıbbi malzeme ve protez gibi gereçlerdeki katkı payları
artacak. Her bir aşamaya katılım payı getirilecek. Genel sağlık sigortası
kapsamı daraltılarak birçok ilaç ve hizmeti cebimizden karşılamamız istenecek.

Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti
vermekten çekilecek. Sağlık hizmeti alınıp satılabilen ticari bir meta haline
getirilecek. Parası olanın parası kadar yararlanacağı bir sistem kuruluyor.

Sağlıkla ilgili ilaç, araç, gereç
ve teknolojilerin “kayıt dışı” pazarlamasının yapılacağı serbest sağlık
bölgeleri kuruluyor.

KHK içinde Kamu hastane
birlikleri yasası mevcut.Bu yasa devlet hastaneleri tamamen işletme,
ticarethane ve holdingleşmesine neden oluyor.Adı kamu oysa içeriğine
baktığımızda kamuyla hiçbir alakasının olmadığını görürüz.hastaneler tamamen
fabrikalaşacaktır.Çalışanlar sözleşmeli köle, hastalar birer müşteri oluyor.Sağlığı
hak olmaktan ücretsiz olmaktan çıkaran bu yasa hiçbir insani yönü yoktur.Kamu
hastaneleri birliği yasasıyla il düzeyinde hastaneler birleştirilerek birlik
haline getiriliyor.Başına bir genel sekreterlik getiriliyor idari,sağlık
hizmeti ve mali işlerden sorumlu 3 müdür yardımcısı ayrıca hastanelerde
başhekim , müdür ve müdür yardımcıları olacak, çalışma sözleşmeli statüye
dayalı. Hastaneler A ,B, C, D, E diye mali, tıbbi kriterlere göre
sınıflandırılıyor.Bakanlık 6 ay veya yılda bir kez denetleyecek. Sekreterlik
hastanelerdeki personelden tutun her türlü gelir giderden sorumlu olacak. Hastaneler
yeterli performans puanını tutturamazsa hastaneleri devretme veya satma yetkisi
verilmektedir.

Herkese eşit, ücretsiz erişimi
kolay sağlık hizmetinin savunan bizler; kendi milletvekillerine, muhalif
partilere, meslek örgütlerine, odalara ve sendikalara danışmadan üstelik TBMM
açık olmasına rağmen meclise getirmeyerek yangından mal kaçırırcasına yasayı
çıkaran AKP hükümetinin bu yasasını kabul etmiyoruz. Bizim açımızdan
hükümsüzdür.

En uzun gece, en kısa günde,
karanlığın en koyu, ışığın en az olduğu anda mücadeleye başlıyoruz.

21 Aralık Çarşamba günü bütün
kamu emekçileriyle sağlık çalışanlarıyla greve gidiyoruz.

Bizler  iş güvencesi, insanca yaşayabileceğimiz ücret
güvencesi, can güvencesi,

Eşit ücretsiz,nitelikli sağlık
hizmeti ,grevli toplu sözleşmeli sendika istiyoruz.!

Günü uzatmak, aydınlığı
çoğaltmak, karanlığı azaltmak.663 sayılı KHK’yi tarihin geri dönüşüm kutusuna
göndermek elimizde.

21 Aralık Çarşamba günü..

HEPİMİZ..HEP
BERABER..HEP BİRLİKTE  GREVE ‘

SAĞLIK HAKKI
MECLİSLERİMİZİ KURUYOR, YASAYI OYLUYORUZ.

                                                                                              GAZİANTEP
SES ŞB .BŞK.

                                                       
                                               BEHÇET EŞKİLİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]