BALIKESİR AYVALIK’TA
GÖZALTINA ALINAN ARKADAŞLARIMIZSERBEST BIRAKILSIN!

Sendikamız Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
(SES), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dev Sağlık İş İle Sağlık Ve Sosyal Hizmet
İşkolunda örgütlü emek ve meslek örgütleri; başta iş güvencemiz olmak üzere
çalışma koşullarımız, ücretlerimiz ve halka nitelikli ve ücretsiz sağlık
hizmeti sunmak amacıyla hükümet politikalarını eleştirmek ve bu konudaki
taleplerimizi hükümete ve kamuoyuna duyurmak için  21 Aralık 2011 günü 1 günlük hizmet
üretmeyerek(GREV)  iş yerlerinde sağlık
meclisleri kurmayı kararlaştırmıştır. Bu doğrultuda sendika şubelerimiz
hastanelerin, sağlık kuruluşlarının ve diğer ilgili kurumların önünde grev
çağrısı yapmak üzere standlar kurmuştur.

Sendikamız Balıkesir şubesi 20.12.2011 tarihinde bu faaliyet
kapsamında Ayvalık Devlet Hastanesi bahçesinde bir stand açmıştır. Burada
sendikamız genel merkezi tarafından hazırlanan greve ilişkin el ilanları,
broşürler yer almaktadır. Saat 11.00 civarında polis ve özel güvenlik
görevlileri standa müdahale etmek istemiş, standın başında bulunan şube
yöneticimizin tepkisiyle karşılaşınca yöneticimiz Birsen Seyhan’ı ve sendika
üyesi ve yöneticisi olmayan 4 kişiyi gözaltına almış ve grev standını
dağıtmıştır. Ayrıca hastane idaresi polisin ve özel güvenlik görevlilerinin
tarafında yer alarak yöneticimize ve standın yanında duran herkese hakaret
etmiştir.

Toplum terörize edilerek hak arayanların susturulmaya
çalışılması anayasaya ve demokrasiye aykırıdır. Kamu emekçileri de ülkemizde
ekonomik, demokratik, siyasal alanda yaşanan haksızlıklara karşı mücadele
etmektedir. Sendikamız SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
sağlık alanında yaşanan  sorunlar ve
çıkarılan KHK’lerle sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin daha düşük ücretle,
esnek güvencesiz çalışmasına, sağlık ve sosyal hizmetin hak olmaktan
çıkarılarak piyasaya açılması uygulamalarına karşı; iş ve ücret güvencesi,
KHK’nın geri çekilmesi, ücretsiz sağlık hizmeti sunumu yapılacak sağlık ve
sosyal hizmet sistemi talebi ile sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda örgütlü
emek ve meslek örgütleri ile birlikte 21 Aralık 2011 günü hizmet üretmeyerek
(GREV) yaparak sağlık ve sosyal hizmet meclislerinin kuruluşunu ilan etme
etkinliğinin gerçekleştirilmesi, ücretsiz, nitelikli, erişilebilir toplumcu bir sağlık sistemi kurulması
için hükümete çağrı yapmayı ve baskı unsuru olmayı amaçlamaktadır.

Bu hak; hem
ulusal ve uluslar arası sözleşmelerle kazanılmış hem de meşru olan hakkımızdır.
Örgütlenme ve düşüncelerimizi ifade etme, halkımız ve kamu çalışanlarıyla
paylaşma hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Bu kapsamda
yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. SES’in tarihi aynı zamanda demokrasi
mücadelesinin tarihidir. Bu güne kadar hiçbir baskı – gözaltı ve yönelim
bizleri mücadelemizden alıkoymadı, bundan sonrada koyamayacaktır. Bu baskılara
en güzel cevabı yarın işyerlerinde ve alanlarda vereceğiz. Balıkesir-Ayvalık
ilçesinde gözaltına alınan yönetici ve üyelerimize yönelik baskıcı uygulamayı
kınıyor ve arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. 20 Aralık
2011

 

 

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]