“Baskı,
Sürgün, Gözaltı ve Soruşturmaların Durdurulması İçin” Şanlıurfa’da KESK bölge
mitingi düzenlendi. Mitinge yakın illerin de katılımıyla on binlerce kişi
katıldı.








İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]