Emekli
Sandığı ve 5510 sayılı SSGSS Yasalarının bazı maddelerinin değiştirilmesine
ilişkin olarak 22 Aralık 2011 günü TBMM’de yapılan oturumda

1. Basamak sağlık
hizmetlerinde muayenelerde yazılan ilaçlardan 3’er TL katkı payı alınmasına
ilişkin düzenleme yapılırken aynı zamanda milletvekili maaş ve emekli maaşına
da %100’e varan artış yapılmıştır.

Bu
durumu protesto etmek amacıyla Ankara Şubemiz bugün saat 12.15’te temsili bir
heyetle Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde toplanarak TBMM’ye tek sıra
halinde yürüyüş gerçekleştirmek istemişlerdir.

Ancak
Ankara Emniyeti Adakale Sokak’ta Genel Merkez şube yöneticileri ve
temsilcililerimizin önünü keserek gazlı ve coplu saldırıda bulunmuştur.  Bu saldırıda Genel Merkez yöneticimiz Hasan
Kaldık, şube başkanımız İbrahim Kara, Ankara Şube Yöneticisi Hülya Yıldır,
Merkez Denetleme Kurulu Başkanımız Fikret Çalağan, Merkez Disiplin Kurulu
Başkanımız Hüsnü Yıldırım ve birçok temsilci ve üyemiz yaralanmıştır.

Ücretsiz,
nitelikli, ulaşılabilir ve anadilinde sağlık hizmeti sunumu
gerçekleştirilinceye ve iş ve ücret güvencesi, demokratik çalışma koşulları
elde edilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

Ne
AKP polisinin gazı ve copu ne de AKP Totaliter rejiminin otoriter baskıcı
yasalarına boyun eğmeyeceğiz. Üyelerimize yönelik bu saldırıya en güzel cevabı
13 Mart’ta, 19-20 Nisan’da 21 Aralık’ta verdik, bundan sonra da mücadelemizi
daha da yükselteceğimizden ve daha etkili cevaplar vereceğimizden kimsenin
kuşkusu olmasın.

Ayrıca
arkadaşlarımızın yaralanmasına sebep olanlar hakkında gerekli hukuksal süreci
de başlatacağız.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]