KHK İLE VEKİL EBE/HEMŞİRELERİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE VERECEKLERİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Vekil
ebe/hemşirelerin, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

geçici 11. maddesi uyarınca ile İl Sağlık
Müdürlüklerine verecekleri dilekçe aşağıdaki gibidir.

 

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

 

…………………….. İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                              

 

Müdürlüğünüze
bağlı ………………………….. da vekil ebe/hemşire olarak en az 1 yıldan beri görev
yapmaktayım.

 

663 sayılı
KHK’nın geçici 11. maddesi uyarınca 657 sayılı yasanın 4. maddesinin B fıkrası
uyarınca sözleşmeli personel pozisyonuna geçirilmem için gereğini arz ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                                             Tarih

ADRES:                                                                                                                       Adı Soyadı

                                                                                                                                           İmza

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]