İNSAN HAKLARI TEMEL
DEĞERLERİ VE MESLEK ETİĞİ KURALLARI YARGILANAMAZ!
Üçlü protokol kapsamında Mardin Midyat Devlet Hastanesi’nde
görevli üyemiz Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu bugün (2 Kasım 2011) görülen
2. duruşmasında beraat etti.

 Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında imzalanan
hasta ve tutuklu hakları gibi tıbbi etiği de yok sayarak keyfi bir şekilde
düzenlenen Üçlü Protokol bugüne kadar yaşam hakkının kaldırılmasından, sağlık
hakkının engellenmesine kadar bir dizi olumsuzluğa yol açan uygulamaların
gerekçesi olmuştur.

 Bizler; Tutuklu ve Hükümlülerin sağlığa ulaşma hakkını ihlal
eden, meslek sırrını hiçe sayan, savunma hakkını ortadan kaldıran, hekim ve
sağlık emekçilerinin onurunu zedeleyen bu protokolün kaldırılması amacıyla ilk
duruşma öncesi bir dizi eylem gerçekleştirdik. Bu eylemler üzerine üçlü
protokolde bazı değişiklikler yapılmak zorunda kalındı. Ancak bu düzenleme
bizim için yeterli değildir. Bu tür durumlar için böylesi bir protokole de gerek
yoktur. Sağlık Bakanlığı’nı insan hakları temel değerlerini hiçe sayan ve meslek
etiğini ortadan kaldıran bu protokolden imzasını çekmeye davet ediyoruz.

 

Bu protokol tümüyle ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz
devam edecektir. 02.11.2011

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]