Trakya
Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görev yapan sözleşmeli
büro persoli olarak görev yapan ve icap nöbeti tutmadığı için sözleşmesi
feshedilen Nihat Arslan adına açtığımız davayı kazandık.

Edirne İdare Mahkemesi
kararında; sözleşmeli büro personelinin icap nöbeti tutmak zorunda olmadığına
karar verdi.

KARAR İÇİN >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]