Kırklareli
Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire Bediha Altınel ve ebe
Halide Özkan adına, Bulgaristan’da çalıştığı sürelerin initbakında
değerlendirmesi ile ilgili açtığımız davayı kazandık.

KARAR İÇİN >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]