VAN-ERCİŞ
DEPREMİNİN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET AÇISINDAN İKİNCİ
DEĞERLENDİRME RAPORU

 

Bölgede tüm sağlık çalışanları büyük bir özveriyle
görev yapmaktadır. Tüm sağlık çalışanlarına bu özverili ve insani emekleri için
şükran borçluyuz.

Prof. Dr Mehmet Zencir (TTB Merkez Konseyi), Uzm. Dr.
Halis Yerlikaya (TTB Merkez Konseyi), Uzm. Dr. Murat Yalçın (Siirt Tabip
Odası), Mehmet Sıddık Akın (SES Genel Sekreteri) ve Fikret Çalagan’dan (SES
Merkez Denetleme Kurulu Başkanı) oluşan heyet ikinci gün değerlendirme raporunu
hazırlamıştır.

Erciş’te Sağlık Merkezlerinin Durumu

İlçede 1 devlet hastanesi, 1 Toplum Sağlığı Merkezi
(TSM) ve 13 adet Aile Sağlığı Merkezi (ASM) bulunmaktadır. Bunlardan sadece TSM
binasında sağlık hizmeti verilmektedir. Bir adet ‘sahra hastanesi’ kurulmuştur.
Ayrıca bölgedeki bazı belediyelerin sağlık birimleri sağlık hizmeti sunmaya
çalışmaktadır.

Sorunlar:

1) Mevcut TSM kadrosunda çalışan personelin aileleri
de depremden etkilendiği için bir yandan hizmet üretmeye çalışırken diğer
yandan da kendi aileleri ile ilgilenmek zorunda kalmaktadırlar. Bölgedeki
sağlık çalışanları da depremin travmatik etkisine maruz kalmışlardır, bu
nedenle akut stres bozukluğu, yas reaksiyonu (çalışma arkadaşlarının
göçükte olması, bir kısmının yaşamını yitirmiş olması) gelişme potansiyeli ve
bu koşullarda çalışmalarının kendi ruh sağlıkları açısından ve hizmet
verdikleri topluluk açısından oldukça sakıncalı sonuçlara yol açabileceği göz
önünde bulundurulmalıdır.

2) Sağlık çalışanlarının barınma (çadıra erişememe,
ısınma) beslenme, dinlenme, uzun süreli çalışma, malzeme eksikliği bazı
dallarda iş yükünün yoğunluğu vb. sorunları vardır. Sağlık hizmetlerinin
koordinasyonuna ilişkin sorunlar çalışma ortamında gerginliğe yol açmaktadır.
  Öte yandan sayıca çok olmasına
rağmen etkin biçimde kullanılamayan personel ve ambulans ile yeniden işlerlik
kazandırılamayan Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinden kaynaklanan sorunlar
yaşanmaktadır.

3) Sağlık hizmeti verilen kurumlarda su sorunu vardır.
Buralarda hizmetin verildiği birimlerde personelin ve vatandaşın kullandığı
mekanlarda susuzluk nedeniyle ciddi bir enfeksiyon riski bulunmaktadır.
Tuvaletler kullanılamayacak duruma gelmiştir.

Öneriler:

1) Öncelikle bölgede yerleşik olarak görev yapan
sağlık çalışanlarının geçici süre ile dinlenmeye alınması, ailelerinin barınma
ve beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir.

2) Sağlık hizmetlerinde büyük gerginlik yarattığı
gözlemlenen koordinasyon bozukluğuna yönelik çözümler üretilmelidir. Yine gerek
gönüllü gerekse de görevli olarak bölgeye gelen sağlık çalışanlarının kısa
süreli rotasyonlarla çalıştırılmaları uygun olacaktır.

3) Hastane ve 1. basamak sağlık kurumlarında hasar
tespiti yapılarak fiziki koşulları uygun olanların hızla sağlık hizmeti vermeye
başlatılması gerekmektedir. Özellikle koruyucu ve çevreye yönelik hizmetlere
önem verilmelidir.

4) Sağlık kurumlarının su ve hijyen sorunları acilen
çözülmelidir.

5) Kadınlar ve gebeler için uygun muayene ve doğum
birimleri faaliyete geçirilmelidir.

6)Travma süreci ve sonrasında gelişebilecek psikolojik
sorunlar göz önünde bulundurularak önlemeye yönelik müdahaleler, uzun vadeye
yönelik hizmet için politikalar geliştirilmelidir.

23 Ekim 2011 tarihinde Van Tabanlı depreminde
yaralanan, enkaz altında kalan ve yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının elde
edilebilen listesi aşağıda sunulmuştur. Yaralıların tez zamanda iyileşmelerini,
enkaz altında olanların sağ kurtarılmalarını diliyoruz. Yaşamlarını yitiren
sağlık çalışanlarının yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Yaşamını Yitirenler

1)Meltem Çelebioğlu

2) Hikmet Tekin

3) Kenan Canpolat

4) Abdullah Yasar

5) Ümit Türkmen

Enkaz Altında Olanlar

1) Dr. Ramazan Sansür

2) Semahat Balta

3) Hakan Yurtkuran

4) Cemile (soyadı öğrenilemedi)’nin halen enkaz
altında olduğu
 

Yaralı
olup diğer merkezlere sevk edilenlerden soyadı öğrenilemeyen Burcu isimli
sağlık personelinin ayağının ampute (kesildiği) edildiği, Hakan Taşkıran’ın da
tedavisinin devam ettiği öğrenilmiştir. 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]