BAKANA ÖNERİLERİMİZİ BİLDİRDİK

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık emekçilerinin deprem sonrası Van’da oluşturduğu sağlık ekibinin
izlenimleri sonucu oluşturduğumuz raporlar sonucunda Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı’na bir yazı gönderdik.

 

Sn.
Fatma ŞAHİN

Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı

 

Deprem, sel, doğal affet gibi durumlarda başta sosyal
hizmetler olmak üzere çeşitli konularda sunulan hizmetler daha da önem arz etmekle
birlikte daha planlı, programlı, seri, sistematik ve özenli çalışmayı
gerektirmektedir. Ülkemiz koşullarında bu hizmetlerin sunumunda altyapı,
yeterli kalifiye personel, finansman vb. sorunların olduğu dikkate alındığında,
yapılacak çalışmaların ihtiyaç ve sorun çözme odaklı organizasyonu işlevsellik
ve zaman açısından önemlidir.

Sendikamız 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara
Depreminin ardından imkanlar ölçüsünde araç – gereç açısından kısmen, donanımlı
sağlık emekçileri ve sosyal hizmetlerde çalışan meslek elemanlarından ekipler oluşturarak
deprem bölgesinde hizmet vermişti. Bu çalışmaları zaman zaman SHÇEK ile
koordineli olarak işbirliği içinde gerçekleştirmiştir. Teorik bilgilerin yanı
sıra pratikte yaşananlar üzerinde öncelikli ihtiyaçların tespitinin yanı sıra
birçok konuda deneyim kazanmıştır. Ülkemiz açısından acı deneyimlerle dolu Marmara
Depreminin öğrettikleri doğrultusunda sendikamızın öncelikli önerilerini
paylaşmak, deneyimler ışığında kurumunuzun yapacağı çalışmalarda işbirliğini
önemsemektedir.

Van depreminin meydana geldiği üçüncü gününde sendikamız ve
TTB’nin heyetlerinin yerinde yaptığı incelemeler, hazırladığı rapor, basın ve kamuoyundan
yansıyanlar Bakanlığınız kapsamındaki çalışmalar boyutuyla aksaklıkların
olduğu, hizmet verilen alanın önemi dikkate alındığında acil müdahaleyi zorunlu
kılmaktadır.

Sosyal Hizmetler açısından arama-kurtarma, barınma ve alt
yapı hizmetlerinin çözülmesi ve temel ihtiyaçların uygun bir şekilde
karşılanması gerekmektedir.

Deprem bölgesinde bakım ve korunmaya muhtaç çocuk, genç,
engelli, yaşlı ve kadın tespitinin yapılması, bu kişilerin güvenli bölgelere
tahliye edilmesi ve acil durumlarda gerekli sosyal hizmet modelinin
uygulanması, temel ihtiyaçların tespit edilip sağlanması ve buna paralel olarak
yapılacak alan ve mesleki çalışmaların işlevselliğini arttırabilmek adına
toplum organizasyonunun sağlanması, gönüllü kişi ve kuruluşların, demokratik
kitle örgütlerinin ortak çalışmasının örgütlenmesinde sosyal hizmetlerin
öncelikli görevleri arasında bulunmaktadır.   

Deprem, hem deprem anında yaşanan korku (can, mal ve sevdiklerini
kaybetme korkusu vs.) hem de depremden sonra yaşanan korku, endişe, ölüm ve
kayıp olayları nedeniyle yetişkinlerde, kadınlarda ve çocuklarda ağır sendrom
ve travmalar yaratmaktadır.

Depremlerde yaşanan olaylar nedeniyle yetişkinler ve aileler
psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Aileler yaşadıkları durumu
kabullenme ve baş etme konusunda sorunlar yaşarken,  çocuklarına yaşadıkları yoğun stresten dolayı
nasıl davranacaklarını da bilememektedirler. Ailelere yönelik psiko-sosyal destek
sunacak birimlerin çadır kentlerde (yıkım bölgesinde) kurulması acil önlem
stratejisi kapsamında düşünülmelidir.

Devletin kurumlarında bile koruma altında bulunan kadınların
can güvenliğinin yeterince sağlanmadığı bilinirken, depremin yarattığı hasar nedeniyle
öncelikli olarak korunma ve bakıma muhtaç kadınların tespit edilmesi, kadın
sığınma evlerinde kalan kadınlarla birlikte can güvenliklerinin sağlanması, gerekli
sosyal hizmet çalışmalarının yapılması ve kadınlara yönelik psikolojik destek
programlarının acilen uygulanması gerekmektedir.

Deprem sırasında ve sonrasında şüphesiz en büyük travmayı
çocuklar yaşamaktadır. Travmaların etkilerini azaltmak üzere çocuklarla psiko-sosyal
çalışmalar yapılması, bulundukları ortamların değiştirilmesi, çeşitli hediyeler,
giysiler, oyuncaklar alınması, küçük gezilere götürülmesi oyunlar oynatılması
çocukların yararına olacaktır.

Çocuklar için bu faaliyetlerin düzenli organize edilip
yapılabileceği en uygun ve güzel ortamlar oyun odaları ve kreşler olacaktır. Çocuklar
için kreş ve oyun odalarının oluşturularak biran önce faaliyete geçirilmesi
gerekmektedir.

Sendikamız faaliyetlerin organize edilmesi sürecinde kısa,
orta ve uzun erimli hedefler doğrultusunda üyeleriyle birlikte gerçekleştirilecek
çalışmalarda yer alma isteğindedir. Bakanlığınızın iletişime geçmesi halinde
bölgede yapılacak sosyal hizmet çalışmalarına ilişkin daha detaylı çalışma
raporu sunulacaktır.

 

Gereğini bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

                         

 

 

M. Sıddık AKIN                         Çetin ERDOLU

Genel Sekreter                         Genel
Başkan

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]