DERSİM’DE SÜRGÜNLERE KARŞI YAPILAN KESK EYLEMİNE DERSİM HALKI SAHİP ÇIKTI.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Dersim’de KESK’liler yapılan tacizi protesto ettikleri için sürgün edilen üyelerine sahip çıktı. Sağlık kurumlarında %100’e yakın iş bırakan sağlık emekçileri ve diğer KESK üyeleri sürgünlerin durdurulması için hükümete çağrıda bulundu.

BASINA VE KAMUOYUNA

İlimiz Türkiye
Cumhuriyeti devletinin kuruluş tarihinden bu güne çeşitli biçimlerde uygulanan
anti demokratik uygulamalarla karşı karşıya kalmıştır ve kalmaya da devam
etmektedir. Baskılar, soruşturmalar, sürgünler adeta ilimizin kaderi haline
gelmiştir. Sendikal haklar, insanca yaşam, demokratik ve barış içinde yaşanılan
bir Türkiye gibi talepler için mücadele veren ,kamu alanında örgütlü
sendikacılarımıza yönelik baskılar her geçen gün artırıldı. Şu ana kadar
onlarca sendika yöneticisi ve üyesi çağdışı bir uygulama olan sürgün,
soruşturma ve çeşitli cezalardan nasibini aldı. Hepsi de benzer gerekçelerle
cezai yaptırımlara maruz kaldı. Verilen cezaların hemen hemen hepsi yargı
kararlarıyla bozulmasına rağmen, sürgüne gönderilenler ilimize geri dönmüş veya
cezalar iptal edilmiştir. Buna rağmen her gelen kurum yöneticileri aynı yöntemi
deneyerek sendika yöneticilerimiz ve üyelerine yönelik bir soruşturma furyası
başlatıp ardında malum cezaları uygulamaktadır. Tunceli ilinde yaşayan halk ve
onların çeşitli kurumlarda temsilcileri olarak ilimizde sürekli uygulanan bu
yöntemlerden artık usandık.

Yetkililerin, ilimizin dağ gibi büyüyen,
eğitim, sağlık gibi sorunlarıyla uğraşıp çözüm bulmaları yerine; çalışma
barışına zarar veren, kurumlar arası çatışma ve gerginlik yaratacak
uygulamalara imza atmaları ilimizi ciddi anlamda huzursuz etmektedir.

Son bir yıl içerinde bu uygulamalar
sonucunda ilimizde bir çok arkadaşımızın sürgün kararı  çıkarılmıştır.

Pertek ilçesinde bir öğretmenin kız
öğrenciye yönelik tacizine yönelik yapılan basın açıklamasına katılanlardan   SES üyeleri Şemsi ENGİN Yozgat iline, Nursen
BERK OKÇU Aksaray iline, Gürsele KURT KILIÇ Gümüşhane iline sürgün edilmiştir.
Şemsi ENGİN şu an da çok önemli bir hastalıkla mücadele ederken sürgüne
gönderilmektedir.Ailesinin yanında olması gerekirken arkadaşımızın sürgün
edilmesi AKP hükümetinin insana verdiği değerin bir ölçüsüdür.

EĞİTİM-SEN Yönetim kurulu üyesi Süleyman
GÜLER Kütahya iline, eski şube başkanı Erkan ESLEK Nazımiye ilçesine sürgün
edilmiştir.

Arkadaşlarımızın sürgün edilme gerekçeleri
ise;

         
Akpazar beldesinde kimliğimiz, inancımıza hakaret eden eski jitem
elemanına gösterilen tepkiye destek verdikleri için,

         
Akpazar’da korucuların üyelerimize yönelik baskı ve
tehditlerine tepki gösterdikleri için,

-Zorunlu din dersine ve cemaatleşmeye hayır dedikleri için,

-Anadilde eğitim dedikleri için

-Daha iyi bir eğitim ve sağlık hakkı dedikleri için

-Demokratik bir Türkiye, Kürt sorunun demokratik ve barışçıl çözümünü
istedikleri için

-Emekçilerin haklarını, işgüvencelerini savundukları için

-Grevli ve Toplu Sözleşmeli bir sendikal hak mücadelesi verdikleri için sürgün
edildiler.

 Biz tüm kamu emekçileri de aynı talepleri
dile getiriyoruz ve destekliyoruz.Arkadaşlarımızın bu onurlu mücadelesini
selamlıyoruz .

AKP hükümetin de bu anti demokratik
uygulamalardan vazgeçip sürgünleri durdurmalarını   bekliyoruz.Şunu bilmelerini istiyoruz ki
hiçbir hükümet bizi bu haklı mücadelemizde vazgeçirememişler bundan sonrada
vazgeçiremeyeceklerdir.Açılımlar adı altında sahte demokrasi laflarını yutacak
değiliz.Alevi açılımı derken eski jitem elemanının öğrencilere yönelik “Siz
sabah okula gelip akşam ailelerinizle 
mum söndü yapıyorsunuz” diyen eski jitem elamanına sahip çıkan AKP
zihniyetini tüm halkımızın görmesini 
istiyoruz.Halkımızın inancı ve kimliğine hakaret edenlere ceza vermek
yerine bunlara tepki gösteren velilere ,destek veren emekçilere yönelik bu
sürgün kararı AKP hükümetinin Alevilere ve kadınlara yönelik önemli bir bakış
açısının  fotoğrafıdır.

               Bundan
sonra da bizlere yönelik baskı,soruşturma ve cezalara sessiz
kalmayacağız.Üretimden gelen gücümüzü bundan sonra da kullanacağımızı tüm
yetkililerin bilmesini istiyoruz.

          
                     KESK DERSİM
ŞUBELER PLATFORMU

                                       

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]