20 Eylül
2011 tarihinde Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Poliklinikleri önünde şubemiz ve
Demokratik Hekim Girişimi ile birlikte Kamu Hastane Birlikleri ve Tam Gün
Yasası ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]