Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde 22 Ağustos günü
yapılmaya çalışılan hukuksuz ihaleye karşı çıkan ve darp edilerek gözaltına
alınana Dev Sağlık İş yöneticisi ve üyesi 27 arkadaşımız hakkında 27’şer yıl
hapis cezası isteniyor!

Konu ile ilgili şubemiz, Dev Sağlık İş ve Adana Tabip Odası
tarafından basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.

 SİZİ TARİH YARGILAYACAK!..

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BALCALI HASTANESİ’NDE 22 AĞUSTOS GÜNÜ YAPILMAYA
ÇALIŞILAN HUKUKSUZ İHALEYE KARŞI ÇIKAN VE DARPEDİLEREK GÖZALTINA ALINAN
SENDİKAMIZIN YÖNETİCİ VE ÜYESİ 25 ARKADAŞIMIZ HAKKINDA 27’ŞER YIL HAPİS CEZASI
İSTENİYOR!

Dünya Bankasının taşeronluğunu yapan
AKP, Neoliberal politikalarla Kamu hizmetlerini bir bir piyasalaştırıyor.
Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlığı piyasalaştırarak katkı ve katılım
paylarını arttırıyor, sağlık hizmetini ücretli hale getiriyor. Kamu hizmetleri
bu şekilde ticari birer alan haline getirilirken sağlık emekçilerinin
mücadelesi de örgütlenmesi de sürekli engelleniyor. Sağlık emekçileri güvencesizleştiriliyor,
taşeron eliyle çalıştırılma Kamu’ nun esas çalışma sistemi haline getiriliyor.
Üniversite Hastaneleri başta olmak üzere sağlık alanında neredeyse kadrolu,
güvenceli çalışan kadar taşeron eliyle çalıştırılan var. Hizmet alım yoluyla,
ihale yapılarak köle pazarı gibi insan çalıştırılıyor.

Adana Balcalı Hastanesi’nde,
yıllardır verdiğimiz fiili ve hukuksal mücadele sonucunda yapılan ihalelerin
muvazaalı olduğu ve tüm işçilerin ilk işbaşı yaptıkları tarihten itibaren
Çukurova Üniversitesi’nin işçileri olduğu 13 Ocak 2010 tarihinde Çalışma
Bakanlığı ve Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından alınan kararlarla
kesinleşmişti. 

Buna rağmen Çukurova Üniversitesi
yönetimi hukukun gereğini yapmak yerine 19 ay boyunca yasa dışı bir şekilde
taşeron sistemini sürdürmekte ısrar etti. Son olarak 22 Ağustos günü bir kez
daha tümüyle hukuksuz olarak yapılmaya çalışılan ihalelere karşı haklarımızı
korumak için hukuksuzluğun karşısında olduk. 
27 arkadaşımız ihale salonu kapısında darp edilerek gözaltına
alındı. 

 Bir bilim kurumu olan üniversite
hastanesi içerisinde yanık ünitesi, çocuk kliniği, laboratuar gibi birçok
bölümle yan yana olan ihale salonu kapısında kapalı alanda gaz kullanılarak
hastane ortamlarında savaş koşullarında bile görülmeyen bir biçimde yaratılan
şiddet ortamında hastaların sağlığının hiçe sayıldığı, hatta bazı hasta
yakınlarının da polis ve özel güvenliğin uyguladığı şiddetten payını alarak
darp edildiği müdahale sırasında gözaltına alınan arkadaşlarımız daha sonra
mahkeme tarafından serbest bırakılmışlardı. 

 Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre Sendikamız
Devrimci Sağlık-İş  Merkez Yöneticisi
Mustafa Hotlar ve Çukurova Bölge Şube Başkanı Bülent Kara’nın da aralarında
bulunduğu 27 kişi hakkında, her bir ihaleden 12’şer yıl olmak üzere 2 ihaleden
24’er yıl, polislere görevlerini yaptırmamaktan da 3’er yıl olmak üzere toplam
27’şer yıl hapis cezası isteniyor.

Öncelikle ve çok net olarak
bilinmelidir ki, sendikamızın ve üyelerimizin Adana Balcalı Hastanesi’nde
tutumlarına dayanak oluşturan önceki mahkeme ve Bakanlık kararları dikkate
alındığında, ihale karşısındaki tutumları HUKUKİDİR…

Kendi çalışma koşulları, çocuklarının
geleceği ve bir bütün olarak Taşeron çalıştırma biçiminin vicdansızlığına karşı
gösterdikleri tepki MEŞRUDUR…

 Tüm bu gerçeklere rağmen hukuku yok
sayan işveren-patron sıfatıyla Üniversite Rektörlüğü, bağlı olduğu YÖK –
Başbakanlık ve biber gazlı müdahale ile işçileri darp eden polislerden sorumlu
İçişleri Bakanlığının işçi düşmanı sermaye-patron yandaşı tutumuna karşı
gösterdiğimiz ve göstereceğimiz tepkilerimiz DEMOKRATİKTİR…

Kazanılmış haklarımızı korumak ve
çocuklarımızın geleceğini ihale masalarında pazarlanmasına karşı çıkmak için
yasadışı ihalelere karşı direndik, bu haklı mücadelemize sonuna kadar sahip
çıkacağız.

Bir kez daha söylüyoruz, tepeden
tırnağa kadar haksız, hukuksuz ve kirli olan taşeron  sistemine karşı yıllardır verdiğimiz mücadele
ile kazandığımız haklarımızı ihale masalarında kaybetmeyeceğiz.

Bir kez daha söylüyoruz, her türlü
baskınıza, gözaltılara, tutuklamalara karşı dimdik ayaktayız, daha fazla yan
yanayız, daha güçlü, daha örgütlüyüz!

Bir kez daha söylüyoruz, taşeron
çalıştırmayı bu topraklardan sileceğiz!

Bizleri 27’şer yılla
yargılayabilirsiniz, ama sizi tarih yargılayacak!

TAŞERON İŞÇİYİZ, ÖRGÜTLÜYÜZ GÜÇLÜYÜZ!

BİZ HAKLIYIZ, BİZ KAZANACAĞIZ1

 DEV SAĞLIK İŞ         SES ADANA
ŞUBESİ     ADANA TABİP ODASIİLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]