AKSARAY ŞUBE: GÜVENCELİ-MAAŞA VE EMEKLİLİĞE YANSIYACAK İNSANCA YAŞANABİLİR ÜCRET-GÜVENCELİ İŞ VE GÜVENLİ GELECEK İSTİYORUZ!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Yıllardır profesöründen, hizmetlisine
kadar sağlık emekçilerinin maaşları düşük tutuldu. Devletten hak ettiğimiz maaş
yerine, hastanenin karına göre dağıtılan, sağlıkçılar arasında
eşitsizliğe-adaletsizliğe-ayrımcılığa yol açan; döner sermayeye muhtaç edildik.

Hastanelerimize bütçeden para verilmedi. Kadrolu personel alınmadı.
Giderlerini,  hastalardan elde edilecek
gelirden karşılamaya; taşeron personelle açığı kapatmaya zorlandı.

Bunun için, hastalara nitelikli
sağlık hizmeti sunmayı değil,  işlem
sayısını artırmayı; hastaya ayıracağımız zamanı azaltarak, yapılan işlemlerin
bilgisayara kaydedilmesini ve hastanenin daha fazla kar etmesini düşünmemiz
istendi.

Kalite çalışmaları ile, hastaları müşteri, hastanelerimizi ticarethane
gibi görmeye alıştırılmaya, özelleştirmeye ortak edilmeye çalışıldık.

Üniversitelerde öğretim üyeleri için
özel muayene odaları açıldı ve özel muayene ve tedaviler teşvik edildi.

Hiçbir söz hakkımız olmadığı halde, işleyişten kaynaklanan sorunların
nedeni bizmişiz gibi, Sağlık Bakanı tarafından hedef gösterildik. Hasta ve
hasta yakınlarının şiddetinin muhatabı haline geldik.

Verdiği sağlık hizmetinin karşılığında,
SGK tarafından maliyetinin altında ödeme yapılarak; alacakları silinerek
Üniversite hastaneleri mali krize sokuldu. 
İMF misali, yardım karşılığında Üniversite hastanelerini Sağlık
Bakanlığı yönetmeye başladı. İstanbul Üniversitesi’ne Sağlık Bakanlığı’ndan
atanan yöneticiler eli ile, Fakülte-Enstitü yönetimlerinin yetkileri
sınırlandı. Sağlık hizmetinin sunumu için gerekli malzemelerin alımı yapılmaz
ve klinikler hizmet veremez hale getirilirken; üniversitemizin mali
kaynaklarının önemli bir bölümü danışmanlık, performans-kalite eğitim hizmeti
alım ihalelerine aktarıldı.  

Hükümet, çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnamede, tam gün adı altında
yaptığı düzenleme ile, Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde çalışan hekimlerin,
mesai dışında serbest çalışması yasakladı.
Tıp eğitiminin, asistan yetiştirilmesinin, uygulamalı
eğitimle yapıldığı bilinmezmiş gibi; mesai sonrasında serbest çalışan öğretim
üyelerinin Üniversitede öğrenci ve asistanlara ders anlatma dışında, hasta
muayene-tetkik ve tedavi yapması, ameliyat ve girişimde bulunması yasaklandı. Böylece, çalışma ortamı bozulan-emeğinin
karşılığını almayan kamu ve üniversite hastanesindeki serbest çalışan en iyi
hekimler ve öğretim üyeleri; istifaya-emekliliğe zorlandı.
Özel hastanelere
gitmeleri teşvik edildi. Kamu ve üniversite hastanelerimiz çökertilerek,
hastaların özel hastanelere gitmesinin zemini yaratılarak, özel hastanelerin
müşterisi artırıldı. Üniversitemizde çok önemli ünite ve birimler hizmet
veremez durumda.

 Hükümet, mücadelemiz sonucunda, TBMM komisyonlarında görüşülmesine
rağmen geçtiğimiz dönemde yasallaştırılamadığı; Devletin sağlık hizmeti sunma
görevini ortadan kaldırarak, Sağlık Bakanlığının görevini
denetim-organizasyon-planlama ile sınırlayan; Devlet Hastanelerini Kamu Hastane
Birlikleri adı altında özelleştirmeyi ve sağlık emekçilerini sözleşmeli
personel haline getirmeyi amaçlayan düzenlemeyi, hazırladığı Kanun Hükmünde
Kararname Taslağıyla, yasallaştırmayı hedefliyor.
Mali krize sokulan Üniversite
Hastaneleri de, Sağlık Bakanlığı’na devredilerek özelleştirilmek isteniyor.

 Bugüne kadar, örgütlü mücadelemizle, 
haklarımızı gasp eden birçok yasanın çıkmasını engelledik. Çıkarılan
yasaların uygulanmasını ertelettik! Haklarımıza göz dikenlere,  dikensiz gül bahçesi sunmadık!

Hükümetten ve Rektörlükten talep ediyor ve uyarıyoruz!

 Maaşlarımızın insanca yaşanabilir düzeye çıkarılması ve vergi oranının
düşürülmesi istiyoruz!

Döner sermaye dahil tüm ücretlerin maaşa eklenmesi ve emekliliğe
yansıtılması istiyoruz!

Üniversite
Hastanelerini sağlık hizmeti veremez hale getiren ve benzeri SSK hastanelerinde
uygulanan çökertme sürecine son verilmesi istiyoruz!

Vardiyalara servis, 24 saat
açık-ücretsiz kreş istiyoruz!

Sağlıkta katkı ve katılım paylarının kaldırılması istiyoruz!

Nitelikli, ulaşılabilir sağlık
hizmeti sunabilmek için; insanca çalışma koşulları, güvenceli-tamamı emekliliğe
yansıyacak ücretle kamuda tam gün çalışmaya evet diyoruz!

Hekimlerin ucuz işgücü haline getirilmesini hedefleyen, mesleğini yerine
getirme özgürlüğüne yapılan müdahaleye, ithal hekim çalıştırma girişimine son
verilmesi istiyoruz!

işimize, işyerimize sahip çıkacağız. Üniversitemizin peşkeş çekilmesine
izin vermeyeceğiz! 

Mücadeleyi büyüterek devam
ettireceğiz. 29.09.2010     

                                                                                                             

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]